Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

POZVÁNKA

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XXVII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

Termín: středa 26. 9. 2018

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Přijetí investičního úvěru 45 mil. Kč

4.      Žádost TJ Sokol Pohořelice o přesun investiční dotace z rozpočtu města

5.      Žádost TJ Sokol Pohořelice o poskytnutí další dotace z rozpočtu města

6.      Žádost Muzejního spolku Pohořelice o poskytnutí dotace z rozpočtu města

7.      Žádost TJ Dynamo Velký Dvůr o poskytnutí dotace z rozpočtu města

8.      Rozpočtové opatření města č. 7/2018

9.      Prodej pozemku p. č. 20 v k. ú. Smolín 

10.  Žádosti

-          záměr prodeje části pozemků p. č. 7492 a 7491/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku p.č. 1827/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku p.č. 1821 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku p.č. 1819 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku p.č. 446/1, 446/2 a 445/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku p.č. 6074 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej části pozemku p.č. 389/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p.č. 1661 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p.č. 1660 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej částí pozemku p.č. 7383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p. č. 886/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          výkup pozemků – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV

-          koupě pozemků od ČR SPÚ

-          privatizace bytového fondu – V. vlna

-          odprodej části pozemků p. č. 389/1 a 389/76, pozemku p.č. 389/19 a 389/67, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          výběrové řízení ČR-ÚZSVM - prodej pozemků

11.  Různé

-          návrh OZV města č. 2/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů ve městě

-          Suchý poldr na Šumickém potoce

-          dočasné parkoviště pod věží

-          žádost o zapracování změny využití pozemku p.č. 6530 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou v ÚP města Pohořelice

-          žádosti o schválení výjimky z regulativů pro stavbu RD v lokalitě Polní

-          žádost BILICULUM, z.ú. Mikulov o dodatek k veřejnoprávní smlouvě

-          informace finančního odboru o výsledcích kontrol v roce 2017

-          odměny členům výborů ZM

-          stanovení prodejní ceny knihy „Město Pohořelice“

12.  Interpelace zastupitelů

13.  Diskuse občanů

14.  Závěr

 

V Pohořelicích 19. 9. 2018

 

Ing. Josef Svoboda

                                                                                         starosta města

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu