Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Pozvánka

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XVIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

Termín:       středa 21.6.2017

Místo:          kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení:     16:00hodin

Program:

1.      Zahájení

2.      Volba volební komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.      Závěrečný účet města za rok 2016

4.      Rozpočtové opatření města č. 6/2017

5.      Žádosti

-  Prodej pozemku p. č. 2603, 2604 a 2602/4 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  Prodej části pozemku p. č. 2023/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  Záměr prodeje části pozemku p. č. 389/76 v k .ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  Záměr směny pozemku města p. č. 40 za pozemek p. č. 48/2, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  Záměr prodeje pozemku města p. č. 132/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  Záměr prodeje pozemku p. č. 7487/1 a pozemku p. č. 7489/3 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  Záměr prodeje bytového domu č.p. 237,892 a 893 ul.Cukrovarská 

6.      Různé

-  dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Pohořelice

-  Syner Morava, a.s. – zaplacení pokuty vč. příslušenství

-  žádost o výjimku z regulativů v lokalitě Polní pro stavbu RD

-  Přístavba mateřské školy – pavilon „D“

7.      Interpelace členů ZM

8.      Diskuse občanů

9.      Závěr          

V Pohořelicích  14.6.2017

 

 

              Ing. Josef Svoboda   

                starosta města

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu