Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu podzim 2018

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Termíny: Pohořelice  16. 10. 2018 (úterý)

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr  23. 10. 2018 (úterý)

Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a dále vyřazená elektrická zařízení (televizory, ledničky, malé spotřebiče, apod.)

Odpady prosím odložte v ranních hodinách k silnici před dům (do 9:00 hod.).


SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Termíny: Pohořelice 18. - 20. 10. 2018 (čtvrtek až sobota)

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr  25. - 27. 10. 2018 (čtvrtek až sobota)

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech a budou vyváženy průběžně po naplnění.

Pohořelice: ulice Brněnská, Chaloupky, lokalita Polní, ulice Mlýnská, Stará Obec, ulice U Cihelny, ulice Šumická, nám. Svobody, Vídeňská; Smolín, Nová Ves, Velký Dvůr.

Do kontejnerů patří: velkoobjemový odpad, jako jsou např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad a do kontejnerů na tříděný odpad.

Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se dále zpracovávat.

Do kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, stavební suť, biologický odpad, papír, sklo, plast, nápojové kartony a kovy. A také sem nepatří vyřazená elektrozařízení (pračky, ledničky, atd.), která je možné odevzdat v úterý při svozu nebezpečného odpadu (tj. Pohořelice 16. 10. 2018, Smolín, Nová Ves, Velký Dvůr 23. 10. 2018).

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje spol. FCC ČR s.r.o.

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu