Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Termíny:        Pohořelice                                                     10. 10. 2017 (úterý)

                Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr                     17. 10. 2017 (úterý)

Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Na nádobě musí být uvedené, co v ní je (např. olej, barva, kyselina, ředidlo, apod.). Dále sem patří vyřazená elektrická zařízení (televizory, ledničky, malé spotřebiče, atd..).

Odpady prosím odložte v ranních hodinách k silnici před dům (do 9:00 hod.).


 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Termíny:

Pohořelice                                  12. 10. až 14. 10. 2017 (čtvrtek až sobota do 16 hod.)

 

Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr  19. 10. až 21. 10. 2017 (čtvrtek až sobota do 16 hod.)

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech a budou vyváženy průběžně po naplnění.

Pohořelice -  ulice Brněnská, „Chaloupky“, lokalita Polní, ulice Mlýnská, Stará Obec, ulice U Cihelny, ulice Šumická, nám. Svobody; Smolín, Nová Ves, Velký Dvůr.

Do kontejnerů patří: velkoobjemový odpad, jako jsou např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad a do kontejnerů na tříděný odpad.

Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se dále zpracovávat.

Do kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, stavební suť, biologický odpad, papír, sklo, plast, nápojové kartony a kovy. A také sem nepatří vyřazená elektrozařízení (pračky, ledničky, atd.), které je možné odevzdat v úterý při svozu nebezpečného odpadu (tj. Pohořelice 10. 10. 2017 a Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr 17. 10. 2017).

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje spol. FCC ČR s.r.o.

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu