Technologické centrum, spisová služba a vnitřní integrace Městského úřadu Pohořelice

Město Pohořelice realizuje v současné době projekt Technologické centrum, spisová služba a vnitřní integrace Městského úřadu Pohořelice, reg. číslo CZ.1.06/2.1.00/06.06871. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií, Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě. Předpokládané náklady projektu jsou 4 517 597,00 Kč. Schválená výše dotace je 85 % z celkových nákladů, předpokládané vlastní zdroje města 15%.

V rámci projektu se realizuje obnova a rozšíření hardwarového vybavení městského úřadu Pohořelice, dále pořízení nových softwarových programů, které by měly zvýšit komfort pro občany města Pohořelice a celého správního obvodu při vyřizování svých záležitostí.

Projekt bude ukončen dne 31.3.2012.

 

248

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu