Termíny vývozu odpadu v září 2018

PAPÍR                   19. 9. 2018 (středa)

PLAST                   5. 9. 2018 (středa)

BIOODPAD             6., 13., 20. a 27. 9. 2019 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD  12. /13. 9. a 26. /27. 9. 2018 (středa/čtvrtek)

Uvedené termíny platí pouze pro domácnosti, veřejná sběrná místa jsou svážena v jiných termínech (čtrnáctidenní interval).

Při svozu bioodpadu budou sváženy pouze nádoby. Cokoliv umístěné mimo nádobu nebude odvezeno (pytle, větve apod.).

Neočipované popelnice na směsný komunální odpad nebudou vyvezeny. Čipy na plastové popelnice je možné vyzvednout na MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí (Ing. Galiová, tel. 720 071 497, e-mail ivana.galiova@pohorelice.cz). Neočipované plechové popelnice je nutné nahlásit na tel. 720 071 497, popelnice bude čipovat svozová firma.

Stále je možné podávat přihlášky k odběru nádob na tříděný odpad - informace na tel. 720 071 497.


 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu