Třídění odpadu má smysl

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispělo Město Pohořelice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy“.

V roce 2018 Město Pohořelice uspořilo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů 13,6 mil. MJ energie.

Z uvedené tabulky je zřejmé, že zavedením nového systému nakládání s odpady od druhého čtvrtletí roku 2017 došlo k výraznému zvýšení množství vytříděných odpadů ve městě. Tímto naši občané přispěli ke zlepšení životního prostředí z hlediska dopadu globálního oteplování, vyjádřeného ekvivalentem úspory emisí CO2 i z hlediska úspory energie, které bylo dosaženo využitím druhotné suroviny z odpadu. Současně město získalo vyšší finanční příspěvek od spol. EKO-KOM, a. s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Rok Množství vytříděného odpadu – papír, plast, sklo, nápojový karton (t) Finanční příspěvek od spol. EKO-KOM, a. s. (Kč) Úspora emisí CO2 ekvivalentu (t) Úspora energie (MJ)
2016 241,380 463 704 271,113 6 281 788
2017 552,625 743 031 676,171 11 918 773
2018 606,579 917 069 735,244 13 572 341

Děkujeme, že třídíte odpad.

Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí MěÚ Pohořelice
ivana.galiova@pohorelice.cz

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu