Úplné znění ÚP Troskotovice po změně č. 1, 3 a 4

Dne 09.07.2022 nabyla účinnosti změna č. 3 a 4 územního plánu Troskotovice.

Textová část

Výkres základního členění území A

Výkres základního členění území B

Hlavní výkres A

Hlavní výkres B

Hlavní výkres - výřez

Technická infrastruktura - vodní hospodářství

Koordinační výkres A

Koordinační výkres B

Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu A

Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu B

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu