Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

Jedná se o řešení situace dětí, jejichž rodiče zemřeli, neplní si povinnosti, které vyplývají z rodičovské zodpovědnosti, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, dále děti zanedbávané, týrané či zneužívané, úpravu poměrů k nezletilým dětem, uspořádání poměrů nezletilých dětí na dobu před rozvodem a po rozvodu rodičů.

 • Rozvod manželství - nelze rozvést manželství, kde jsou nezletilé děti, aniž by došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu, které vydává soud.
  Poměry k nezletilým mohou být upraveny i na dobu před rozvodem, a to formou dohody mezi rodiči, která potřebuje ke své platnosti schválení soudu.
 • Týrané a zneužívané děti - zahrnuje jak fyzické, psychické a sexuální týrání, tak i zanedbávání péče (neuspokojování tělesných, citových a výchovných potřeb)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Podnět z podezření ze zanedbávání, zneužívání či týrání může podat každý občan (v případě podezření na týrání dítěte platí ohlašovací povinnost) na odboru sociálním a zdravotním, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příp. obvodní oddělení Policie ČR.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, pondělí a středa od 8:00 do 17:00 (ostatní dny dle dohody)
pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

 

 • Bc. Renata Štursová, tel.: 519 301 355, kancelář č. C 210
 • Mgr. Jana Holá, tel.: 519 301 354, kancelář č. C 245
 • Mgr. Lenka Brázdová, tel.: 519 301 351, kancelář č. C 209
 • Bc. Lenka Kampasová, tel.: 519 301 353, kancelář č. C 211

 


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu