Úprava provozu na PK u Vranovic

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu  na pozemní komunikaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikací  a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě podnětu žadatele: SARES, spol. s r.o., Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, IČO: 469 68 342 v zastoupení na základě plné moci ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4,  615 00 Brno, IČO: 26264641 ze dne 30.05.2017 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
stanovuje přechodnou úpravu provozu:

       
     

silnice:   III/4205  Popice-Pouzdřany-Vranovice
důvod:    výměna zábradlí a opravy říms na mostě ev.č.: 4205-5 před Vranovicemi
termín akce: od 15.06.2017  do 31.07.2017

Dílčí termíny: Etapa A – oprava římsy 15.06.2017 – 20.06.2017
Etapa B – oprava římsy 21.06.2017 – 25.06.2017
Etapa A – výměna zábradlí 20.07.2017 – 25.07.2017
Etapa B – výměna zábradlí 26.07.2017 – 31.07.2017

veřejná vyhláška

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu