Říjen 2015 Archiv Úřední deska

Upozornění Úřadu práce

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2015    Bylo sňato: 30. listopadu 2015

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 27. října 2015    Bylo sňato: 27. listopadu 2015

Dne 26.11.2015 od 7:30 do 15:30
Vypnutá oblast: Pohořelice, Znojemská od čp. 526 a 346 po čp. 500 a 1608 mimo čp. 982 (mapka)

Usnesení spis. zn. 031 Ex 2049/13-232

Bylo vyvěšeno dne: 27. října 2015    Bylo sňato: 12. listopadu 2015

Exekutorský úřad Mělník - usnesení o odročení dražebního jednání

Rekonstrukce chodníku ve středu obce Loděnice

Bylo vyvěšeno dne: 27. října 2015    Bylo sňato: 12. listopadu 2015

Stavba řeší kompletní rekonstrukci stávajících pěších komunikací situovaných v souběhu se silnicí III/4133. Rekonstrukce je navržena v úseku od křižovatky silnic III/4133 x III/3967,  oboustranně podél silnice III/4133 v  délce cca 0,5km s ukončením v místě křižovatky s místní komunikací. Chodníky jsou navrženy s dlážděným krytem uloženým na podkladní nestmelené vrstvy.

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Nabídka volného pracovního místa

Bylo vyvěšeno dne: 26. října 2015    Bylo sňato: 12. listopadu 2015

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení funkčního místa

- správce sportovní haly

- přihláška

vyvěšeno:  26.10.2015      bude sňato: 12.11.2015

Oznámení zahájení stavebního řízení č. j. MUPO 52229/2015

Bylo vyvěšeno dne: 26. října 2015    Bylo sňato: 11. listopadu 2015

Oznámení zahájení stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy RD č. pop. 208 na pozemku parc. č. 1251 v kat. území Pohořelice nad Jihlavou.

Plán odpadového hospodářství

Bylo vyvěšeno dne: 23. října 2015    Bylo sňato: 9. listopadu 2015

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 - stanovisko k návrhu

Usnesení č.j. 177 EX 27539/13-474

Bylo vyvěšeno dne: 23. října 2015    Bylo sňato: 4. prosince 2015

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti

Usnesení č.j. 137 Ex 3539/14-73

Bylo vyvěšeno dne: 23. října 2015    Bylo sňato: 27. listopadu 2015

Exekutorský úřad Brno-venkov - Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

Bylo vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bylo sňato: 21. listopadu 2018

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

Řízení o vydání změny č. 10 ÚPNSÚ Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bylo sňato: 30. listopadu 2015

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.

Prodloužení vodovodu ve Vlasaticích

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2015    Bylo sňato: 8. listopadu 2015

Rozhodnutí  č. j. MUPO 50614/2015
Stavební povolení ke stavbě vodního díla "Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice"

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-31

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2015    Bylo sňato: 6. listopadu 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2015    Bylo sňato: 19. listopadu 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení č.j. BBV/36/2015 

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-30

Bylo vyvěšeno dne: 14. října 2015    Bylo sňato: 30. října 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-29

Bylo vyvěšeno dne: 14. října 2015    Bylo sňato: 30. října 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-28

Bylo vyvěšeno dne: 14. října 2015    Bylo sňato: 30. října 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení sp. zn. 015 EX 1171/12-122

Bylo vyvěšeno dne: 13. října 2015    Bylo sňato: 13. listopadu 2015

Exekutorský úřad Beroun - Dražební vyhláška

Autobusová zastávka Znojemská opět v provozu

Bylo vyvěšeno dne: 12. října 2015    Bylo sňato: 19. října 2015

Oprava komunikace Branišovice-Pohořelice je již dokončena.

Od úterý 13.10.2015,od prvního ranního spoje,  budou autobusy linky 108 Znojmo-Brno ve směru na Brno opět zastavovat na autobusové zastávce Znojemská.

Usnesení č.j. 133 EX 2124/12-90

Bylo vyvěšeno dne: 9. října 2015    Bylo sňato: 25. listopadu 2015

Exekutorský úřad Znojmo - Usnesení o nařízení dražebního jednání

Záměr odprodeje části pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 8. října 2015    Bylo sňato: 26. října 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 959 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 7. října 2015    Bylo sňato: 11. listopadu 2015

Dne 1.11.2015 od 8:00 do 15:00 hodin
Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Pohořelice LOGIS - vypnutí se netýká domácností

Dne 9.11.2015 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Zahradní čp. 1333, 1334, 1335

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2015    Bylo sňato: 25. října 2015

Dne 20.10.2015 od 8:00 do 11:00 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská od řeky Jihlavy po čs phm a STK (mapa)

Dne 21.10.2015 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Smolín

Dne 24.10.2015 od 7:00 do 9:00 hod.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Pohořelice Tiskárna - vypnutí se netýká domácností

Národní plán povodí Dunaje

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2015    Bylo sňato: 22. října 2015

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh koncepce "Národní plán povodí Dunaje" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

Do návrhu koncepce včetně jejího vyhodnocení můžete nahlédnout na Městském úřadě Pohořelice, odbor Kancelář tajemníka, sekretariát.

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu