Březen 2015 Archiv Úřední deska

Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2015    Bylo sňato: 9. dubna 2015

Dne 8.4.2015 od 16 hodin v kongresovém sále městského úřadu se koná IV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - pozvánka s programem

Oznámení nálezu z 30.3.2015

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2015    Bylo sňato: 30. dubna 2015

Dne 30.3.2015 nalezen svazek klíčů ul. Lidická

20.3.2015 nalezeny autoklíče před drogerií Teta  - ul. Znojemská

Oznámení č.j. MUPO 12486/2015

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2015    Bylo sňato: 12. dubna 2015

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Chodníky Přibice na pozemku parc. č. 2200/1 v kat. území Přibice.

Seznámení s podklady pro rozhodnutí č.j. MUPO 12372/2015

Bylo vyvěšeno dne: 26. března 2015    Bylo sňato: 11. dubna 2015

Seznámení s podklady pro rozhodnutí pro stavbu: Sportovní areál Ivaň, sportovní hala a zázemí na pozemcích parc. č. 1918/2, 1926/2, 2010/1, st. 299, st. 274 v k.ú. Ivaň.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu