Duben 2015 Archiv Úřední deska

Územní rozhodnutí č. 23/2015 č.j. MUPO 18066/2015

Bylo vyvěšeno dne: 30. dubna 2015    Bylo sňato: 16. května 2015

Územní rozhodnutí č. 23/2015 o umístění stavby: Chodníky Přibice na pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Přibice

Příloha: výkresy situace

Oznámení č.j. MUPO 18096/2015

Bylo vyvěšeno dne: 30. dubna 2015    Bylo sňato: 16. května 2015

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Troskotovice - obnova NN z TS Obec až 133

Zápis do Mateřské školy

Bylo vyvěšeno dne: 30. dubna 2015    Bylo sňato: 14. května 2015

Mateřská škola Pohořelice - pozvánka na zápis dětí do školy dne 27.5.2015

Veřejná vyhláška č.j. MUPO18020/2015

Bylo vyvěšeno dne: 29. dubna 2015    Bylo sňato: 15. května 2015

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy - Návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku parc.č. 43 ( u Jančíků)

Vyúčtování ceny vodného a stočného

Bylo vyvěšeno dne: 28. dubna 2015    Bylo sňato: 28. května 2015

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné .

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 28. dubna 2015    Bylo sňato: 19. května 2015

Dne 18.5.2015 od 7:00 do 17:00 hodin

Vypnutá oblast:
Pohořelice, ul. Dlouhá, Hybešova, Kostelní, Lidická, Stará Obec, Školní - viz příloha

Usnesení č.j. 35 EX 296/08-103

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2015    Bylo sňato: 30. června 2015

Exekutorský úřad Jihlava, soudní exekutor Mgr. Karafiát - dražební vyhláška

Zastupitelstvo JMK

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2015    Bylo sňato: 1. května 2015

18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná 30.4.2015 v 8:30 hod. - Program

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2015    Bylo sňato: 21. května 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Břeclav zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku státu

Záměr prodeje obecního bytu

Bylo vyvěšeno dne: 23. dubna 2015    Bylo sňato: 26. června 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje bytu Velký Dvůr 687/1

Rozhodnutí č.j. MUPO 16752/2015

Bylo vyvěšeno dne: 23. dubna 2015    Bylo sňato: 9. května 2015

Rozhodnutí pro stavbu: Novostavba RD vč. přípojek na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č.  1919/33, 1919/32 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Příloha: situace


Územní rozhodnutí č. 21/2015 č.j. MUPO 16362/2015

Bylo vyvěšeno dne: 22. dubna 2015    Bylo sňato: 8. května 2015


Územní rozhodnutí č. 21/2015 o umístění stavby: Sportovní areál Ivaň, sportovní hala a zázemí na pozemcích v k.ú. Ivaň.

Příloha: situace

Výběrové řízení na obsazení funkce

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2015    Bylo sňato: 19. května 2015

Příjem přihlášek do výběrového řízení se prodlužuje do 18. 5. 2015

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků

- přihláška

Výběrové řízení na obsazení funkce

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2015    Bylo sňato: 18. května 2015

Starosta města Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

- tajemník Městského úřadu Pohořelice

- přihláška

Záměr prodeje pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 16. dubna 2015    Bylo sňato: 4. května 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Opatření obecné povahy OP Brno-Tuřany

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2015    Bylo sňato: 30. dubna 2015

Úřad pro civilní letectví Praha - Opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma pro letiště Brno-Tuřany

Oznámení o přerušení el. energie květen

Bylo vyvěšeno dne: 10. dubna 2015    Bylo sňato: 8. května 2015

Dne 5.5.2015 od 8:00 do 10:00 hod.
Vypnutá oblast: Velký Dvůr - viz příloha

Dne 7.5.2015 od 12:00 do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Cvrčovice od Pohořelice - viz příloha

Dne 7.5.2015 od 8:00 do 10:00 hod.
Vypnutá oblast: ul. Družstevní, Šumická, Znojemská - viz příloha

Oznámení č.j. MUPO 14020/2015

Bylo vyvěšeno dne: 9. dubna 2015    Bylo sňato: 25. dubna 2015

Oznámení zahájení řízení o nařízení odstranění stavby: Letní restaurace na pozemku parc. č. 2919 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

Oznámení o přeřušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 7. dubna 2015    Bylo sňato: 25. dubna 2015

Dne 24.4.2015 od 7:30 do 16:00 hod.
Vypnutá oblast: ul. Brněnská čp. 2, 4, 5, stánek vedle č.p. 5, VaK na parcele k/996

Informace o průtoku z VN Mohelno

Bylo vyvěšeno dne: 3. dubna 2015    Bylo sňato: 15. dubna 2015

Informace o zvýšení průtoku z VN Mohelno. V souvislosti s modernizací ŘS EDA bude provedena zkouška hydrotechnických zařízení do průtoku I. st. P.A., pro ověření křivky průtoku. Výsledky měření průtoku budou zapracovány do ŘS tak, aby odtok z VN Mohelno byl co nejpřesněji snímám.

Veřejná vyhláška č.j. SBS 30048/2014/ČBÚ-22/4

Bylo vyvěšeno dne: 1. dubna 2015    Bylo sňato: 20. dubna 2015

Český báňský úřad - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Smolín, ev. č. 7118 pro Pískovny Morava spol. s r.o.

Veřejná vyhláška č.j. 18198/2015-MZE-15120

Bylo vyvěšeno dne: 1. dubna 2015    Bylo sňato: 23. června 2015

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek.
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Oznámení č.j. MUPO 12341/2015

Bylo vyvěšeno dne: 1. dubna 2015    Bylo sňato: 17. dubna 2015

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu:  Prodloužení veřejného vodovodu - obce Vlasatice.

Příloha: Situace

Usnesení č.j. 103 Ex 54401/11-89

Bylo vyvěšeno dne: 1. dubna 2015    Bylo sňato: 14. května 2015

Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 1. dubna 2015    Bylo sňato: 10. dubna 2015

17. zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná dne 9.4.2015 v 13:00 hod. - program

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu