Květen 2015 Archiv Úřední deska

Usnesení č.j. 137 Ex 17005/11-70

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2015    Bylo sňato: 3. července 2015

Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2015    Bylo sňato: 25. června 2015

Dne 19.6.2015 od 7:30 do 15:30 hod. - Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Lesní - viz příloha
Dne 21.6.2015 a 22.5.2015 od 7:30 do 17:30 hod. - Vypnutá oblast: Pohořelice, Smolín - vodojem - viz příloha 

Oznámení č.j. MUPO 22697/2015

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2015    Bylo sňato: 7. června 2015

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: Letní restaurace na pozemku parc. č. 2919 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

Záměr odprodeje pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 21. května 2015    Bylo sňato: 8. června 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr odprodeje nemovitého majetku města

Záměr směny pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 21. května 2015    Bylo sňato: 8. června 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny nemovitého majetku města

Oznámení nálezu ze dne 20.5.2015

Bylo vyvěšeno dne: 20. května 2015    Bylo sňato: 20. června 2015

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

Bylo vyvěšeno dne: 20. května 2015    Bylo sňato: 20. června 2015

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025".

Do oznámení koncepce lze nahlédnout na sekretariátu Městského úřadu Pohořelice ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 19. května 2015    Bylo sňato: 16. června 2015

Dne 14.6.2015 od 8:00 do 16:00 hod. Vypnutá oblast: Pohořelice ul. Komenského, Sportovní dle mapky

Dne 15.6.2015 od 12:00 do 14:00 hod. Vypnutá oblast: Pohořelice Chaloupky dle mapky

Výběrové řízení č.j. 03954/15-SSHR/JANOA

Bylo vyvěšeno dne: 19. května 2015    Bylo sňato: 6. června 2015

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení - viz příloha

Usnesení č.j. 103 Ex 30454/14-51

Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2015    Bylo sňato: 27. května 2015

Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě

Státní pozemkový úřad

Bylo vyvěšeno dne: 6. května 2015    Bylo sňato: 6. června 2015

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ
- pozemky v k.ú. Nová Ves
- pozemky v k. ú. Pohořelice

Územní rozhodnutí č. 24/2015 č.j. MUPO 19322/2015

Bylo vyvěšeno dne: 6. května 2015    Bylo sňato: 22. května 2015


Územní rozhodnutí č. 24/2015 o umístění stavby: "prodloužení veřejného vodovodu" na pozemcích parc. č. 5140/2, 5140/63, 5137/2 a 5137/3 v k.ú. Vlasatice

Územní rozhodnutí          Výkres situace

Rozhodnutí č.j. MUPO 15763/2015

Bylo vyvěšeno dne: 5. května 2015    Bylo sňato: 22. května 2015

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.j. MUPO 15763/2015

Usnesení č.j. 137 ex 3539/14-61

Bylo vyvěšeno dne: 5. května 2015    Bylo sňato: 24. června 2015

Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Usnesení č.j. 056 EX 2640/08-196

Bylo vyvěšeno dne: 5. května 2015    Bylo sňato: 12. června 2015

Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 5. května 2015    Bylo sňato: 28. května 2015

Dne 26.5.2015 od 7:30 do 17:30 hod.
Dne 27.5.2015 od 7:30 do 17:30 hod.

Vypnutá oblast: Smolín - Bažantnice, Hájenka čp. 83, včelíny poblíž dvora Úlehla

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu