Červen 2015 Archiv Úřední deska

Oznámení nálezu ze dne 29.6.2015

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2015    Bylo sňato: 29. července 2015

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-15

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2015    Bylo sňato: 17. července 2015


MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - zveřejnění záměru;

- smlouva o nájmu nebytových prostor;

- zadávací dokumentace; krycí list; čestné prohlášení;

- geometrický plán str. 1; geometrický plán str. 2; půdorys; vizualizace

Usnesení čj.. 124 Ex 9517/13-145

Bylo vyvěšeno dne: 22. června 2015    Bylo sňato: 27. srpna 2015

Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška

Závěr zjišťovacího řízení

Bylo vyvěšeno dne: 22. června 2015    Bylo sňato: 8. července 2015

Ministerstvo životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení koncepce "Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025"

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 22. června 2015    Bylo sňato: 30. července 2015

Dne 28.7.2015 od 7:30 do 17:30
Dne 29.7.2015 od 7:30 do 17:30

Vypnutá oblast: Smolín - Bažantnice, hájenka čp. 83, včelíny poblíž bývalého dvora Úlehla

Oznámení č.j. SBS 15949/2015

Bylo vyvěšeno dne: 22. června 2015    Bylo sňato: 8. července 2015

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl - Oznámení o pokračování v řízení o stanovení dobývacího prostoru Smolín a sdělení o nových skutečnostech

Oznámení nálezu ze dne 19.6.2015

Bylo vyvěšeno dne: 19. června 2015    Bylo sňato: 19. července 2015

Vydání Územního plánu Vlasatice

Bylo vyvěšeno dne: 18. června 2015    Bylo sňato: 6. července 2015

Zastupitelstvo obce Vlasatice vydalo dne 12.6.2015 Územní plán Vlasatice.

Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 17. června 2015    Bylo sňato: 25. června 2015

Dne 24.6.2015 se koná v 16:00 hodin kongresovém sále MÚ zasedání Městského zastupitelstva Pohořelice.

Vydání Územního plánu Pasohlávky

Bylo vyvěšeno dne: 16. června 2015    Bylo sňato: 2. července 2015

Dne 10.6.2015 vydalo zastupitelstvo obce Pasohlávky Územní plán Pasohlávky.

Výběrové řízení č.j. BBV/26/15

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2015    Bylo sňato: 15. července 2015

ÚZSVM vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitého majetku státu.

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2015    Bylo sňato: 26. června 2015

Pozvánka s programem na 19. zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 25.6.2015

Usnesení č.j. 103 Ex 30674/12-96

Bylo vyvěšeno dne: 11. června 2015    Bylo sňato: 23. července 2015

Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška


Usnesení č.j. 009 EX 446/06-176

Bylo vyvěšeno dne: 11. června 2015    Bylo sňato: 30. července 2015

Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 087 Ex 1836/10-50

Bylo vyvěšeno dne: 11. června 2015    Bylo sňato: 14. srpna 2015

Exekutorský úřad Rakovník - dražební vyhláška

Závěrečný účet města za rok 2014

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2015    Bylo sňato: 25. června 2015

 

Záměr prodeje pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2015    Bylo sňato: 25. června 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Záměr prodeje pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2015    Bylo sňato: 25. června 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 5. června 2015    Bylo sňato: 25. června 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Územní rozhodnutí č. 31/2015 č.j. MUPO 25857/2015

Bylo vyvěšeno dne: 4. června 2015    Bylo sňato: 20. června 2015

Územní rozhodnutí č. 31/2015 o umístění stavby: Troskotovice - obnova NN z TS Obec až 133

Příloha: celková situace

Oznámení č.j. MUPO 25471/2015

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2015    Bylo sňato: 19. června 2015

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy rodinného domu č. pop. 330 na p.č.st. 330 v kat. území Vranovice nad Svratkou

DSO Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 2. června 2015    Bylo sňato: 23. června 2015

Závěrečný účet
Zpráva o přezkumu
Inventarizační zpráva
Rozvaha 2014
Výkaz
Úvěry

Stanovení dopravního značení Troskotovice

Bylo vyvěšeno dne: 2. června 2015    Bylo sňato: 19. července 2015

Oznámení veřejnou vyhláškou

Stanovení dopravního značení spočívá v osazení dopravní značky „B4 „ (Zákaz vjezdu nákladních vozidel) s dodatkovou tabulkou E13 – MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM ÚŘADU MĚSTYSE TROSKOTOVICE

Veřejná vyhláška

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu