Červenec 2015 Archiv Úřední deska

Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva

Bylo vyvěšeno dne: 30. července 2015    Bylo sňato: 30. listopadu 2015

Informace Jihomoravského kraje o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva, tzv. "kotlíkové dotace".

Rozhodnutí MUPO 35881/2015

Bylo vyvěšeno dne: 28. července 2015    Bylo sňato: 13. srpna 2015

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: Letní restaurace na pozemku parc. č. 2919 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

Dražební vyhlášky

Bylo vyvěšeno dne: 23. července 2015    Bylo sňato: 23. srpna 2015

Exekutorský úřad Brno-město
- Usnesení č.j. 030 EX 22276/08-173,
Usnesení č.j. 030 EX 2633/04-163
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražebního jednání č.j. 103 EX 30674/12-122
Exekutorský úřad Praha - Usnesení č.j. 144 EX 13711/13-49

Návrh opatření obecné povahy

Bylo vyvěšeno dne: 21. července 2015    Bylo sňato: 21. srpna 2015

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.

Dočasné zrušení autobusové zastávky ul. Znojemská

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2015    Bylo sňato: 26. října 2015

Informace Jihomoravského kraje o dočasném zrušení autobusové zastávky na ul. Znojemská. Více informací zde

Oznámení nálezu ze dne 7.7.2015

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2015    Bylo sňato: 20. srpna 2015

Tiskárna knih Pohořelice – změna užívání části objektu

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2015    Bylo sňato: 30. července 2015

Tiskárna knih Pohořelice – změna užívání části objektu “, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení.

Oznámení č. j. MUPO 33620/2015

Bylo vyvěšeno dne: 15. července 2015    Bylo sňato: 31. července 2015

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Veřejné osvětlení Troskotovice na pozemcích ZE p. č. 365, 336/2 a na pozemku KN p.č. 302 v k.ú. Troskotovice

Nabídka odprodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 10. července 2015    Bylo sňato: 14. srpna 2015

Správa státních hmotných rezerv nabízí k odprodeji nemovitý majetek státu nacházející se v katastrálním území obce Vranovice nad Svitavou

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje 1/2015

Bylo vyvěšeno dne: 7. července 2015    Bylo sňato: 7. srpna 2015

Podle ust. čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, vyhlašuji pro celé území Jihomoravského kraje  DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 3. července 2015    Bylo sňato: 22. srpna 2015

Dne 21.8.2015 od 7:30 do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská levá (severní) strana od čp. 349 po čp. 697 - mapka

Dražební vyhláška č.j.133 EX 480/11-83

Bylo vyvěšeno dne: 2. července 2015    Bylo sňato: 2. srpna 2015

Exekutorský úřad Znojmo - dražební vyhláška

Oznámení č.j. MUPO 31774/2015

Bylo vyvěšeno dne: 2. července 2015    Bylo sňato: 18. července 2015

Oznámení o pokračování řízení o prodloužení termínu pro odstranění stavby: Stodola na pozemku p. č. st. 54 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Výměna průkazů TP, TZP a ZTP/P

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2015    Bylo sňato: 20. prosince 2015

Do konce letošního roku si musí všichni držitelé průkazu pro osoby se zdravotním postižením - průkaz TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby s zdravotním postižením, o výměnu. Stávající průkazy, bez ohledu na platnost na nich vyznačenou, platí pouze do 31.12.2015. Podrobnější informace zde.
 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu