Srpen 2015 Archiv Úřední deska

Rozhodnutí č.j. JMK 109112/2015

Bylo vyvěšeno dne: 27. srpna 2015    Bylo sňato: 27. září 2015

Krajský úřad JMK vydává Závěr zjišťovacího řízení  "Tiskárna knih Pohořelice - změna užívání objektu, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou"

Záměr prodeje pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 27. srpna 2015    Bylo sňato: 14. září 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Zadání Územního plánu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 26. srpna 2015    Bylo sňato: 25. září 2015

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Pohořelice.

Oznámení č.j. MUPO 39026/2015

Bylo vyvěšeno dne: 25. srpna 2015    Bylo sňato: 10. září 2015

Oznámení - rozhodnutí pro prodloužení termínu dokončení odstranění stavby: Stodola na p.č.st. 54 v k.ú. Vranovice nad Svratkou - nenabylo právní moci.

Příloha - odvolání

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2015    Bylo sňato: 11. září 2015

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu 

- přihláška

 Vyvěšeno dne 24.8. 2015                    Bude sňato dne 11.9. 2015

Územní rozhodnutí č. 49/2015 č.j. MUPO 38757/2015

Bylo vyvěšeno dne: 21. srpna 2015    Bylo sňato: 21. září 2015

Územní rozhodnutí č. 49/2015 o umístění stavby: Veřejné osvětlení Troskotovice na pozemcích ZE p. č. 365 a 336/2 a na p.č. KN 302 v k.ú. Troskotovice.

Příloha: situace

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Bylo vyvěšeno dne: 20. srpna 2015    Bylo sňato: 30. listopadu 2015

Oznámení o zrušení některých daňových pokladen

Omezení provozní doby Městského úřadu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2015    Bylo sňato: 15. srpna 2015

Vážení občané,
v pátek 14.8.2015 budou z technických důvodu všechny odbory městského úřadu včetně podatelny otevřeny pouze do 12:00 hodin.  
 

Oznámení č.j. MUPO 37962/2015

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2015    Bylo sňato: 29. srpna 2015

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby: Vranovice - bytová zástavba Kopečky - komunikace, chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení a rozhlas.

Příloha: situace

Rozhodnutí č.j. MUPO 37680/2015

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2015    Bylo sňato: 27. srpna 2015

Rozhodnutí pro stavbu: Stavební úpravy rodinného domu č. pop. 330, ul. Školní ve Vranovicích.

Příloha: situace

Rozhodnutí č.j. MUPO 37626/2015

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2015    Bylo sňato: 27. srpna 2015

Rozhodnutí pro stavbu: Stodola na pozemku p. č. st. 54 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Nepropachtované/nepronajaté pozemky státu

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2015    Bylo sňato: 7. listopadu 2015

Státní pozemkový úřad - zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.

-

Usnesení č.j. MUPO 37481/2015

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2015    Bylo sňato: 27. srpna 2015

Usnesení o přerušení územního řízení na umístění stavby: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2015    Bylo sňato: 14. srpna 2015

20. zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná 13.8.2015 ve 13:00 hodin - program

Plán odpadového hospodářství JMK 2016-2025

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2015    Bylo sňato: 29. srpna 2015

Ministerstvo životního prostředí - zveřejnění návrhu koncepce "Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí

Oznámení nálezu ze dne 5.8.2015

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2015    Bylo sňato: 6. září 2015

Oznámení koncepce Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ06Z - jihovýchod

Bylo vyvěšeno dne: 3. srpna 2015    Bylo sňato: 3. září 2015

Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí -  zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ06Z - jihovýchod"
Oznámení koncepce

Usnesení č.j. 107 EX 2/12-264

Bylo vyvěšeno dne: 3. srpna 2015    Bylo sňato: 4. září 2015

Exekutorský úřad Brno-venkov - Dražební vyhláška

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu