Září 2015 Archiv Úřední deska

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 30. září 2015    Bylo sňato: 16. října 2015

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

Vyvěšeno dne 30.9.2015         Bude sňato dne 16.10.2015

Územní rozhodnutí č. 54/2015 č.j. MUPO 42980/2015

Bylo vyvěšeno dne: 30. září 2015    Bylo sňato: 16. října 2015

Územní rozhodnutí č. 54/2015 o umístění stavby: Vranovice - bytová zástavba Kopečky, komunikace, chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení a rozhlas

Příloha: výkres situace

Usnesení č.j. 103 Ex 30476/10-109

Bylo vyvěšeno dne: 29. září 2015    Bylo sňato: 12. listopadu 2015

Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška

Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 30454/14-63

Bylo vyvěšeno dne: 29. září 2015    Bylo sňato: 5. listopadu 2015

Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Bylo vyvěšeno dne: 29. září 2015    Bylo sňato: 15. října 2015

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Do návrhu koncepce lze nahlédnout na odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Pohořelice. 

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Bylo vyvěšeno dne: 29. září 2015    Bylo sňato: 16. listopadu 2015

Společnost E.ON Česká republika s.r.o. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy - upozornění

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2015    Bylo sňato: 9. října 2015

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011,o ochraně nočního klidu a stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zabezpečení veřejného pořádku.

Oznámení č.j. MUPO 43084/2015

Bylo vyvěšeno dne: 23. září 2015    Bylo sňato: 9. října 2015

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy bytového domu Vlasatice 11, 14 na pozemcích p.č.st. 69/1 a st. 69/2 v k.ú. Vlasatice.

Usnesení č.j. 031 Ex 2049/13-215

Bylo vyvěšeno dne: 21. září 2015    Bylo sňato: 23. října 2015

Exekutorský úřad Mělník - Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška)

Zveřejnění návrhu koncepce

Bylo vyvěšeno dne: 15. září 2015    Bylo sňato: 15. října 2015

"Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)" - zveřejnění koncepce včetně vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
Do návrhu koncepce lze nahlédnout na sekretariátu MÚ ve dnech pondělí - středa 8-17 hod.

Usnesení č.j. SBS 26492/2015/OBÚ-01/1

Bylo vyvěšeno dne: 15. září 2015    Bylo sňato: 1. října 2015

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - veřejná vyhláška o přerušení řízení

Výběrové řízení č.j. 08378/15-SSHR

Bylo vyvěšeno dne: 15. září 2015    Bylo sňato: 17. října 2015

Správa státních hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej nemovité věci.

Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ06Z Jihovýchod

Bylo vyvěšeno dne: 15. září 2015    Bylo sňato: 15. října 2015

Posuzování koncepce na životní prostředí - závěr zjišťovacího řízení

Oznámení zahájení vodoprávního řízení č. j. MUPO 41094/2015

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2015    Bylo sňato: 30. září 2015

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ke stavbě: „Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice" - viz příloha

Záměr pachtu nemovitého majetku 2015-27

Bylo vyvěšeno dne: 11. září 2015    Bylo sňato: 27. září 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Pozvánka za zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 9. září 2015    Bylo sňato: 17. září 2015

Ing. Josef Svoboda svolává VII. Zasedání zastupitelstva města Pohořelice dne 16.9.2015 - pozvánka s programem

Záměr směny části pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 23. září 2015

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny části pozemku města

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 18. září 2015

21. zasedání Zastupitelstva JMK se koná 17.9.2015 v 8:30 hod. - program

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-22

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 23. září 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-21

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 23. září 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-26

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 23. září 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-25

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 23. září 2015

POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-23

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 23. září 2015

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-24

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 23. září 2015


MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná nabídka pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2015    Bylo sňato: 7. října 2015

Státní pozemkový úřad - veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím

Usnesení č.j. 179 DC 4/15-4

Bylo vyvěšeno dne: 2. září 2015    Bylo sňato: 2. října 2015

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou - Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení č.j. 179 DC 2/15

Bylo vyvěšeno dne: 2. září 2015    Bylo sňato: 13. října 2015

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou - Usnesení o nařízení dražebního jednání

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 1. září 2015    Bylo sňato: 18. září 2015

Dne 17.9.2015 od 8:00 do 11:00 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská od řeky Jihlavy po ČS PHM a STK dle mapy 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu