Leden 2016 Archiv Úřední deska

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 29. ledna 2016    Bylo sňato: 19. února 2016

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 27. ledna 2016    Bylo sňato: 26. února 2016

 

Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bylo sňato: 25. února 2019

Znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bylo sňato: 25. února 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

Plné znění smlouvy

Zadání ÚP Odrovice

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bylo sňato: 25. února 2016

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Odrovice.

Rozhodnutí č. j. MUPO-1240/2016/ZP/MIJ

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bylo sňato: 10. února 2016

Schválení kanalizačního řádu stokové sítě Města Pohořelice

Oznámení o zahájení řízení č. j. MUPO-1697/2016/ZP/MIJ

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bylo sňato: 10. února 2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ke stavbě: „Pohořelice – III. etapa, severní část – inženýrské sítě“, objekty SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Kanalizace dešťová a SO 04 Vodovod

Záměr prodeje pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 21. ledna 2016    Bylo sňato: 9. února 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města.

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 21. ledna 2016    Bylo sňato: 19. února 2016

Dne 18.02.2016 od 8:30 do 15:30 hodin
Vypnutá oblast: část Velký Dvůr u mlýna (netýká se domácností)

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

Bylo vyvěšeno dne: 21. ledna 2016    Bylo sňato: 29. ledna 2016

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k  24. zasedání dne 28.1.2015 - program

Usnesení č.j. EX 974/15-57

Bylo vyvěšeno dne: 20. ledna 2016    Bylo sňato: 18. března 2016

Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o provedení elektronické dražby

Návrh změny č. 1 ÚP Branišovice

Bylo vyvěšeno dne: 18. ledna 2016    Bylo sňato: 15. března 2016

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č.1 Územního plánu Branišovice

Rozhodnutí MUPO-1051/2016/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 18. ledna 2016    Bylo sňato: 3. února 2016

Rozhodnutí pro stavbu: Stavební úpravy a nástavba RD č. pop. 397, zídka, zděný přístřešek na pozemku parc. č. st. 207/3 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2016

Bylo vyvěšeno dne: 15. ledna 2016    Bylo sňato: 31. ledna 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2016

Bylo vyvěšeno dne: 15. ledna 2016    Bylo sňato: 31. ledna 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2016

Bylo vyvěšeno dne: 15. ledna 2016    Bylo sňato: 31. ledna 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2016

Bylo vyvěšeno dne: 15. ledna 2016    Bylo sňato: 31. ledna 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Nabídka volného pracovního místa - knihovník

Bylo vyvěšeno dne: 14. ledna 2016    Bylo sňato: 1. února 2016

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na obsazení funkčního místa

- knihovnice/knihovník

- přihláška

vyvěšeno: 14.1.2016        sňato: 29.1.2016

Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-468/2016/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 11. ledna 2016    Bylo sňato: 27. ledna 2016

Městský úřad Pohořelice - oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou na stavbu "Vranovice, bytová zástavba Kopečky: komunikace, chodníky, parkovací místa"

Usnesení č.j. 103 Ex 58954/11-140

Bylo vyvěšeno dne: 6. ledna 2016    Bylo sňato: 11. února 2016

Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. ledna 2016    Bylo sňato: 20. ledna 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 5. ledna 2016    Bylo sňato: 28. ledna 2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje výběrové řízení č. BBV/2/2016 na prodej nemovitého majetku státu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu