Listopad 2016 Archiv Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2016    Bylo sňato: 16. prosince 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Bylo vyvěšeno dne: 28. listopadu 2016    Bylo sňato: 15. prosince 2016

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu města na rok 2017
- výzva občanům
- rozpočet města

Oznámení č.j. MUPO-31437/2016/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 28. listopadu 2016    Bylo sňato: 14. prosince 2016

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Přístupová optická síť Pohořelice, I. etapa na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Bezpečnostní program DHL Supply Chain s.r.o.

Bylo vyvěšeno dne: 24. listopadu 2016    Bylo sňato: 27. prosince 2016

Veřejné nahlížení do aktualizace bezpečnostního programu DHL Supply Chain s.r.o. - oznámení

Epidemie infekční žloutenky trvá

Bylo vyvěšeno dne: 23. listopadu 2016    Bylo sňato: 31. prosince 2016

Doporučení krajské hygienické stanice k prevenci

Usnesení č.j. 101 EX 2013/10-94

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2016    Bylo sňato: 22. prosince 2016

 Exekutorský úřad Praha 7, soudní exekutor Mgr. Vlček - dražební vyhláška

 

Oznámení výběrového řízení

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2016    Bylo sňato: 1. prosince 2016

Česká republika - ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení o koupi na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku.

Veřejná vyhláška č.j. MUPO 301149/2016/KT/NEMI

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2016    Bylo sňato: 7. prosince 2016

Městský úřad Pohořelice vydává veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost pro adresáta: Světlana Kellnerová, nar. 1984, trvale bytem Pohořelice, Znojemská 1112.

Územní rozhodnutí č. 89/2016 č.j. MUPO-22812/2016/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 21. listopadu 2016    Bylo sňato: 7. prosince 2016

Územní rozhodnutí č. 89/2016 o umístění stavby: Výstavba chodníku, rozšíření veřejného osvětlení, přechod pro chodce, místo pro přecházení, výměna přístřešku pro autobusové zastávky na pozemcích v k. ú. Malešovice.

Příloha: Situační výkres

Zvláštní dobývací prostor Žabčice I.

Bylo vyvěšeno dne: 18. listopadu 2016    Bylo sňato: 3. prosince 2016

Veřejná vyhláška, týkající se zvláštního dobývacího prostoru Žabčice I.

Poskytování dotací z rozpočtu Města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 16. listopadu 2016    Bylo sňato: 16. prosince 2016

Dne 9.11.2016 schválilo ZMP Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Města Pohořelice. Pravidla včetně žádostí najdete v odkazech níže.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 14. listopadu 2016    Bylo sňato: 29. listopadu 2016

Dne 25.11.2016 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, část Smolín (viz mapa)

Dne 28.11.2016 od 7:30 do 15.30 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Lidická od č.p. 12 po nám. Svobody (viz mapa)


Usnesení č.j. 124 EX 17827/14-149

Bylo vyvěšeno dne: 14. listopadu 2016    Bylo sňato: 19. ledna 2017

Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LLM - dražební vyhláška

Usnesení č.j. Č.j. 043 EX 111/13-55

Bylo vyvěšeno dne: 14. listopadu 2016    Bylo sňato: 18. ledna 2017

Exekutorský úřad Ostrava, soudní exekutor Mgr. Jiří Král - dražební vyhláška

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 14. listopadu 2016    Bylo sňato: 17. listopadu 2016

k ustavujícímu zasedání dne 16.11.2016 - viz program

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. listopadu 2016    Bylo sňato: 29. listopadu 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Územní rozhodnutí č. 82/2016 č.j. MUPO-26042/2016

Bylo vyvěšeno dne: 11. listopadu 2016    Bylo sňato: 27. listopadu 2016

Územní rozhodnutí č. 82/2016 o umístění stavby: Optická síť Twistnet, Loděnice

Příloha: Situace

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2016    Bylo sňato: 25. listopadu 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení č.j.MUPO-29688/2016/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2016    Bylo sňato: 25. listopadu 2016

Oznámení ústního jednání v rámci vodoprávního řízení o vydání stavební povolení k vodnímu dílu "Vlasatice - kanalizace a ČOV" a povolení k vypouštění odpadních vod.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 7. listopadu 2016    Bylo sňato: 23. listopadu 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Usnesení č.j. 006 EX 1484/07-149

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2016    Bylo sňato: 9. prosince 2016

Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška

Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 2. listopadu 2016    Bylo sňato: 10. prosince 2016

Dne 9.11.2016 se koná v 16:00 hod. v kongresovém sále zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 1. listopadu 2016    Bylo sňato: 1. prosince 2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje záměr na prodej nemovitého majetku státu - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu