Únor 2016 Archiv Úřední deska

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 29. února 2016    Bylo sňato: 16. března 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p. č. 157 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Rozhodnutí č.j. MUPO-4820/2016/ZP/MIJ

Bylo vyvěšeno dne: 26. února 2016    Bylo sňato: 16. března 2016

Stavební povolení ke stavbě: "Pohořelice - III. etapa, severní část - inženýrské sítě", objekty SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Kanalizace dešťová a SO 04 Vodovod

Podpora obnovy kulturních památek

Bylo vyvěšeno dne: 26. února 2016    Bylo sňato: 3. května 2016

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2016 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 30.4.2016 na MÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Dokument ve formátu PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

Bylo vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bylo sňato: 19. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

Plné znění smlouvy

Oznámení o zamýšleném převodu

Bylo vyvěšeno dne: 18. února 2016    Bylo sňato: 6. května 2016

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 17. února 2016    Bylo sňato: 25. února 2016

Dne 24.2.2016 se koná zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 17. února 2016    Bylo sňato: 4. března 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Bylo vyvěšeno dne: 17. února 2016    Bylo sňato: 6. března 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. února 2016    Bylo sňato: 27. února 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2016    Bylo sňato: 1. března 2016

Dne 29.2.2016 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Smolín

Usnesení č.j. 030 EX 647/06-148

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2016    Bylo sňato: 25. března 2016

Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení o provedení elektronické dražby

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2016    Bylo sňato: 9. března 2016

25. zasedání Zastupitelstva JMK se koná 18.2.2016 - viz program

Usnesení č.j. 030 EX 2633/04-187

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2016    Bylo sňato: 15. dubna 2016

Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení o provedení další, elektronické dražby

Usnesení č.j. 030 EX 22276/08-201

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2016    Bylo sňato: 15. dubna 2016

Exekutorský úřad Brno-město - usnesení o provedení další, elektronické dražby

Stavební povolení Vranovice, bytová zástavba Kopečky: komunikace, chodníky, parkovací místa

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2016    Bylo sňato: 24. března 2016

Plné znění rozhodnutí

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu