Březen 2016 Archiv Úřední deska

Záměr pronájmu pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 31. března 2016    Bylo sňato: 16. dubna 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku města

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 24. března 2016    Bylo sňato: 14. dubna 2016

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci

vedoucí odboru životního prostředí

přihláška

vloženo:  24.3.2016        sňato:  14.4.2016

Záměr prodeje městských bytů

Bylo vyvěšeno dne: 23. března 2016    Bylo sňato: 24. června 2016

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje městských bytů.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2016    Bylo sňato: 30. března 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení čj. 030 EX 22276/08-208

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2016    Bylo sňato: 30. března 2016

Exekutorský úřad Brno-město - usnesení o odročení dražebního roku

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2016    Bylo sňato: 13. dubna 2016

Dne 1.4.2016 od 7:30 do 16:30 h
Vypnutá oblast: Smolín - hlavní od čp. 27 a 93, resp. zadní trakt čp. 25 (viz mapa

Dne 5.4.2016 a  12.4.2016 od 7:30 do 16:30
Vypnutá oblast: lokalita Hornoleský dvůr

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2016    Bylo sňato: 30. března 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2016    Bylo sňato: 24. března 2016

Česká republika – Ministerstvo obrany, Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce ekonomické a majetkové dne 4.3. 2016 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě popsané pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Opatření obecné povahy MUPO 6450/2016/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 11. března 2016    Bylo sňato: 28. března 2016

Městský úřad, odbor dopravy a SH vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/41621 Žabčice - Vranovice - Pasohlávky

Příloha - Situace přechodného DZ

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-6050/2016/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 9. března 2016    Bylo sňato: 25. března 2016

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Vedení komunikační sítě na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Svoz odpadu ve městě

Bylo vyvěšeno dne: 8. března 2016    Bylo sňato: 17. dubna 2016

V měsíci dubnu se bude konat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - viz příloha

Výzva hlavního hygienika ČR

Bylo vyvěšeno dne: 7. března 2016    Bylo sňato: 30. dubna 2016

"Solme s rozumem"

Usnesení č.j. 103 Ex 25375/13-84

Bylo vyvěšeno dne: 7. března 2016    Bylo sňato: 28. dubna 2016

Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o provedení elektronické dražby

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

Bylo vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bylo sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Bylo vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bylo sňato: 4. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bylo sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bylo sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bylo sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MJPO-4914/2016/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bylo sňato: 18. března 2016

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Optický kabel Přibice na pozemcích parc. č. 1592/3, 1660/16, 1660/19, 1712/5, 1712/15, 1712/21, 1712/22, 1712/23, 1712/24, 1712/26, 1712/32. 1712/136, 1800/42, 2200/1, 2205/1 v k.ú. Přibice.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bylo sňato: 2. dubna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

Výběrové řízení Vranovice

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bylo sňato: 1. července 2016

Státní správa hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej nemovité věci.

DSO Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 1. března 2016    Bylo sňato: 18. března 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu