Duben 2016 Archiv Úřední deska

Informace Finančního úřadu pro JMK

Bylo vyvěšeno dne: 29. dubna 2016    Bylo sňato: 29. května 2016

Hromadný předpis daně z nemovitých věcí

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016 a splatnosti daně

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2016    Bylo sňato: 5. května 2016

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 4.5.2016

Vyúčtování ceny vodného a stočného

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2016    Bylo sňato: 27. května 2016

Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav -- informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 25. dubna 2016    Bylo sňato: 1. května 2016

Dne 30.4.2016 od 9:00 do 13:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice - Manuli, netýká se domácností

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2016    Bylo sňato: 7. května 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města.

Výběrové řízení na prodej nepotřebného majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2016    Bylo sňato: 12. května 2016

Ministerstvo obrany ČR vyhlašuje výběrové řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - viz oznámení

Usnesení č.j. MUPO 1018/2016/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2016    Bylo sňato: 7. května 2016

Usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu: Oprava místních komunikací v obci Přibice, SO 101 Komunikace "Dolní Sliník" a SO 104 Komunikace "U Vdolka".

Územní rozhodnutí č. 24/2016 č.j. MUPO 2917/2016/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 21. dubna 2016    Bylo sňato: 7. května 2016

Územní rozhodnutí č. 24/2016 o umístění stavby: Vedení komunikační sítě (Pohořelice, napojení stožáru na optickou síť) na pozemcích v k. ú. Odrovice, v k. ú. Cvrčovice u Pohořelic a v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Bylo vyvěšeno dne: 18. dubna 2016    Bylo sňato: 31. května 2016

Sdělení k placení daně z nemovitých věcí

Usnesení č.j. 137 EX3539/14-85

Bylo vyvěšeno dne: 18. dubna 2016    Bylo sňato: 13. května 2016

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Kocián - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 30 EX 4083/15-54

Bylo vyvěšeno dne: 18. dubna 2016    Bylo sňato: 6. května 2016

Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. Homola - dražební vyhláška

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 15. dubna 2016    Bylo sňato: 11. května 2016

Dne 10.5.2016 od 7:00 do 17:00 hodin
Vypnutá oblast: část ul. Hybešova, Dlouhá, Komenského, Kostelní, Lidická, nám . Svobody, Stará Obec, Školní.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2016    Bylo sňato: 22. dubna 2016

26. zasedání zastupitelstva JMK se koná 21.4.2016 v 8:30 hod. - program

Upozornění na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO

Bylo vyvěšeno dne: 14. dubna 2016    Bylo sňato: 30. června 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Exekutorský úřad Hodonín

Bylo vyvěšeno dne: 12. dubna 2016    Bylo sňato: 12. května 2016

- dražební vyhláška o elektronické dražbě č.j. 166 DD 19/16-5
- dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě č.j. 166 DD 21/16-3

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-9041/2016/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 11. dubna 2016    Bylo sňato: 27. dubna 2016

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Oprava místních komunikací v obci Přibice SO 101 Komunikace "Dolní Sliník" a SO 104 Komunikace "U Vdolka" na pozemních v k.ú. Přibice.

Oznámení č.j. MUPO-8706/ZP/MIJ

Bylo vyvěšeno dne: 7. dubna 2016    Bylo sňato: 25. dubna 2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci prodloužení doby platnosti stavebního povolení k vodnímu dílu: "Pasohlávky - rekonstrukce kanalizačního řádu"


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Bylo vyvěšeno dne: 5. dubna 2016    Bylo sňato: 20. dubna 2016

Městský úřad Pohořelice, odbor kancelář tajemníka, oznamuje adresátovi jméno příjmení:

Katarina SOLTÉSZOVÁ, rok narození 1954, trvale bytem Pohořelice, Staropoštovní 307 možnost převzít písemnosti: 

č.j.: MUPO 8217/2016/KT – „Zahájení  řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c zákona č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel ......" a 

č.j.: MUPO 8604/2016/KT – „Usnesení o ustanovení opatrovníka, dle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu zákon č. 500/2004 Sb., správní řád".

Veřejná nabídka pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 4. dubna 2016    Bylo sňato: 5. května 2016

Státní pozemkový úřad - veřejná nabídka pozemků určených k převodu
nabídka
text k nabídce

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 4. dubna 2016    Bylo sňato: 20. dubna 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. dubna 2016    Bylo sňato: 17. května 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr poskytnutí náhradních prostor

Bylo vyvěšeno dne: 1. dubna 2016    Bylo sňato: 17. dubna 2016


MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr poskytnutí náhradních prostor - viz příloha

- situační plánek náhradních prostor Vídeňská 699, Pohořelice - viz příloha

- situační plánek náhradních prostor Šumická 727, Pohořelice - viz příloha

- situační plánek náhradních prostor Komenského 1624, Pohořelice - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu