Červen 2016 Archiv Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. června 2016    Bylo sňato: 16. července 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. června 2016    Bylo sňato: 16. července 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Zámě prodeje nmovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2016    Bylo sňato: 27. července 2016

ÚZSVM - výběrové řízení č.j. BBV/16/2016 na prodej pozemku státu, inzerát

Územní rozhodnutí č. 36/2016 č.j. lMUPO-12008/2016/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2016    Bylo sňato: 15. července 2016

Územní rozhodnutí č. 36/2016 o umístění stavby: Úprava vody Loděnice - rekonstrukce na pozemcích v k.ú. Jezeřany a k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Příloha: Situační výkres

D52 Rekonstrukce - opatření obecné povahy

Bylo vyvěšeno dne: 28. června 2016    Bylo sňato: 15. července 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle  ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních  komunikacích:

silnice:  

  • II/395  Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice
  • II/416  Slavkov – Židlochovice  - Pohořelice
  • II/381       Pohořelice – zaústění do č.  419 
  • III/39611   Velký Dvůr- Vlasatice 
  • III/41622   Pohořelice – Velký Dvůr

pro akci:   „D52 Rekonstrukce AB vozovky km 23,093 – 27,164“ Etapa I.

termín: 
od       20:00 hod         16.07.2016     
do       24:00 hod         18.09.2016 

Celý dokument   Mapa rekonstrukce

Záměr prodeje pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2016    Bylo sňato: 15. července 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Záměr výprosy movitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 24. června 2016    Bylo sňato: 10. července 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výprosy - viz příloha

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 23. června 2016    Bylo sňato: 20. července 2016

Dne 19.7.2016 od 7:30 do 15:30 hod.

Vypnutá oblast: Pohořelice, Velký Dvůr od č.p. 218 po č.p. 219 Mariánský Dvůr + mýtná brána (viz mapa)

Zveřejnění záměru prodeje obecního bytu

Bylo vyvěšeno dne: 23. června 2016    Bylo sňato: 10. listopadu 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje obecního bytu Znojemská 1099/15.

Výběrové řízení na koupi nepotřebného majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 21. června 2016    Bylo sňato: 21. července 2016

ČR - Ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení na koupi nepotřebného majetku státu


Letecké ošetření zemědělských ploch

Bylo vyvěšeno dne: 20. června 2016    Bylo sňato: 25. července 2016

Informace pro občany o leteckém ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu Pohořelice.

Elektronická evidence tržeb od 1.12.2016

Bylo vyvěšeno dne: 16. června 2016    Bylo sňato: 31. prosince 2016

Zpráva finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Oznámení č.j. MUPO-2372/2016/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 16. června 2016    Bylo sňato: 2. července 2016

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Optická síť Twistnet, Loděnice na pozemcích v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2016    Bylo sňato: 23. června 2016

Dne 22.5.2016 se koná XII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - Pozvánka s programem

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2016    Bylo sňato: 30. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2016    Bylo sňato: 24. června 2016

Program 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 23.6.2016

Usnesení č.j. 179 Ex 124/14-30

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2016    Bylo sňato: 13. září 2016

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, soudní exekutor Mgr. Ráček - usnesení o nařízení dražebního jednání

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2016    Bylo sňato: 29. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - mapka

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2016    Bylo sňato: 29. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; mapka

výběrové řízení - volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2016    Bylo sňato: 25. června 2016

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška


vyvěšeno: 10.6.2016   sňato:  25.6.2016

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. června 2016    Bylo sňato: 26. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení č. j. MUPO-15014/2016/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2016    Bylo sňato: 25. června 2016

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby: Vlasatice - kanalizace a ČOV na pozemcích v k. ú. Vlasatice.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2016    Bylo sňato: 25. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bylo sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

Plné znění smlouvy

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bylo sňato: 8. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

Plné znění smlouvy

Veřejná vyhláška č.j. SBS 15535/2016/OBÚ-01/1

Bylo vyvěšeno dne: 7. června 2016    Bylo sňato: 23. června 2016

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - Veřejná vyhláška ve věci návrhu na stanovení zvláštního dobývacího prostoru Žabčice I, organizace Pískovna Hrušovany a.s.

Závěrečný účet města Pohořelice za rok 2015

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2016    Bylo sňato: 21. června 2016

Výzva občanům

Veřejné projednání - úpravy nám. Svobody

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2016    Bylo sňato: 6. července 2016

nám. Svobody - úpravy kolem bytových domů

Pozvánka na veřejné projednání - pozor změna!

Usnesení č.j. 031 Ex 2049/13 - 295

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2016    Bylo sňato: 29. června 2016

Exekutorský úřad Mělník, soudní exekutor JUDr. Chaloupka - dražební vyhláška

Závěrečný účet Čistá Jihlava za rok 2015

Bylo vyvěšeno dne: 3. června 2016    Bylo sňato: 22. června 2016

 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. června 2016    Bylo sňato: 18. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Územní rozhodnutí č. 33/2016 č.j. MUPO-2097/2016/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 2. června 2016    Bylo sňato: 18. června 2016

Územní rozhodnutí č. 33/2016 o umístění stavby: Optický kabel Přibice na pozemcích parc. č. 1592/3, 1660/16, 1660/19, 1712/5, 1712/15, 1712/21, 1712/22, 1712/23, 1712/24, 1712/26, 1712/32, 1712/136, 1800/42, 2200/1, 2205/1 v k.ú. Přibice.

Příloha: situace, výkres č. 1, 2, 3 a 4

Malešovice - návrh stanovení místní úpravy provozu

Bylo vyvěšeno dne: 2. června 2016    Bylo sňato: 20. července 2016

Návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Malešovice.

Celý dokument

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2016    Bylo sňato: 17. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2016    Bylo sňato: 17. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha, viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2016    Bylo sňato: 17. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2016    Bylo sňato: 17. června 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu