Červenec 2016 Archiv Úřední deska

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 29. července 2016    Bylo sňato: 15. srpna 2016

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení  -  zástup za mateřskou dovolenou  -  na funkci:

- referent odboru životního prostředí - vodní hospodářství

- přihláška

vloženo:  29.7.2016     sňato:  15.8.2016

Územní rozhodnutí č. 42/2016 č.j. MUPO-14464/2016/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 28. července 2016    Bylo sňato: 13. srpna 2016

Územní rozhodnutí č. 42/2016 o umístění stavby: Vlasatice - kanalizace a ČOV na pozemcích v k.ú. Vlasatice.

Příloha: situační výkres

Usnesení č.j. 167 EX 5252/12-232

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2016    Bylo sňato: 26. srpna 2016

Exekutorský úřad Praha 10 - Dražební vyhláška

 

Usnesení č.j. 159 EX 02414/14-092

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2016    Bylo sňato: 21. září 2016

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta - dražební vyhláška

Dražební vyhlášky

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2016    Bylo sňato: 9. září 2016

Exekutorský úřad Praha 7
- Usnesení č.j. 101 EX 2013/10-77
- Usnesení č.j. 101 EX 2013/10-76

Usnesení č.j. 35 EX 296/08-119

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2016    Bylo sňato: 22. září 2016

Exekutorský úřad Jihlava - Dražební vyhláška - elektronická dražba

Usnesení č.j. 042 EX 1969/09-68

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2016    Bylo sňato: 24. srpna 2016

Exekutorský úřad Třebíč - Dražební vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-18059/2016/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 13. července 2016    Bylo sňato: 29. července 2016

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, přeložka NN, město na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 12. července 2016    Bylo sňato: 10. srpna 2016

Dne 4.8.2016 od 8:00 do 10:00 hod.
Vypnutá oblast: ul. Dlouhá, Hybešova, Mlýnská, Na Hrázkách - viz mapa

Dne 9.8.2016 od 7:30 do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: ul. Šumická, Vídeňská, Znojemská - viz mapa

Dražební vyhláška č. 23-1/2016

Bylo vyvěšeno dne: 11. července 2016    Bylo sňato: 11. srpna 2016

IMEX REALITY s.r.o. Moravská Ostrava - dražební vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu v Malešovicích 7/2016

Bylo vyvěšeno dne: 7. července 2016    Bylo sňato: 26. srpna 2016


Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy oznamuje:

Místní úpravu provozu na místní komunikaci v Malešovicích.
Stanovení dopravního značení spočívá ve zřízení zóny 30 a s tím souvisejícího dopravního značení a drobných stavebních úprav stávajícího povrchu:
- zřízení zpomalovacích polštářů na vjezdech (3x 2ks)
- svislé dopravní značení (DZ) vymezující zónu IZ8a (B20a(30)), IZ8b (B20a(30))  -  3x

Celý dokument oznámení

 

Usnesení č.j. 97EX 9622/15-7

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2016    Bylo sňato: 25. srpna 2016

Exekutorský úřad Brno-město - usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby

Usnesení č.j. 129 EX 3691/08-78

Bylo vyvěšeno dne: 1. července 2016    Bylo sňato: 24. září 2016

Exekutorský úřad Chrudim - usnesení o nařízení dražebního jednání

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu