Srpen 2016 Archiv Úřední deska

Usnesení č.j. 203 Ex 29044/14-61

Bylo vyvěšeno dne: 31. srpna 2016    Bylo sňato: 19. října 2016

Exekutorský Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. srpna 2016    Bylo sňato: 14. září 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/40/2016 s následnou aukcí

Bylo vyvěšeno dne: 29. srpna 2016    Bylo sňato: 23. září 2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dne 29.8. 2016 výběrové řízení na nemovité věci ve vlastnictví České republiky - stavební parcela č. 1741 o výměře 288 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Břeclav č.p. 1409, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1741. Vše zapsáno na listu vlastnictví č. 60000. 

Oznámení                   Inzerát

Mapa                          Ortofotomapa

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 25. srpna 2016    Bylo sňato: 10. září 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení č.j. 198EX 5731/10-125

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2016    Bylo sňato: 24. září 2016

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor Mgr. Schafferová - dražební vyhláška

Záměr směny pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2016    Bylo sňato: 10. září 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků města

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2016    Bylo sňato: 9. září 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Informace č.j. MUPO-21663/2016/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2016    Bylo sňato: 8. září 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na stavbu: Novostavba RD v Malešovicích na pozemku parc. č. 1205/14 a 1205/25 v k.ú. Malešovice.

Územní rozhodnutí č. 67/2016 č.j. MUPO-17771/2016/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2016    Bylo sňato: 8. září 2016

Územní rozhodnutí o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, přel. NN, město

Příloha: situační výkres

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Bylo vyvěšeno dne: 18. srpna 2016    Bylo sňato: 8. října 2016

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (*.pdf, 16,3 kB)

Opravné rozhodnutí č.j. MUPO-21202/2016

Bylo vyvěšeno dne: 18. srpna 2016    Bylo sňato: 3. září 2016

Opravné rozhodnutí Územního rozhodnutí č. 42/2016 o umístění stavby: Vlasatice, kanalizace a ČOV

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 18. srpna 2016    Bylo sňato: 3. září 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Bylo vyvěšeno dne: 17. srpna 2016    Bylo sňato: 2. září 2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení č.j. MUPO-13650//2016/SU/SVB ze dne 25.5.2016 - zastavení územního řízení na stavbu: Oplocení na pozemcích parc. č.  365/17 a 1282/25 v k.ú. Troskotovice.

Upozornění pro občany

Bylo vyvěšeno dne: 16. srpna 2016    Bylo sňato: 8. září 2016

Epidemie infekční žloutenky v Brně a okolí

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2016-35

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2016    Bylo sňato: 27. srpna 2016

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha, - viz příloha

Usnesení č.j.: 124 EX 17827/14-93

Bylo vyvěšeno dne: 8. srpna 2016    Bylo sňato: 20. října 2016

Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Mareš - dražební vyhláška

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Bylo vyvěšeno dne: 8. srpna 2016    Bylo sňato: 8. září 2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních 

Usnesení č.j. 030 EX 2633/04-216

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2016    Bylo sňato: 16. září 2016

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Homola - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 030 EX 22276/08-241

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2016    Bylo sňato: 16. září 2016

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Homola - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 168 EX 4188/14-25

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2016    Bylo sňato: 13. září 2016

Exekutorský úřad Rokycany, soudní exekutor Mgr. Micka - dražební vyhláška

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 2. srpna 2016    Bylo sňato: 11. listopadu 2016

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p.č. 157 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Usnesení č.j. 203 EX 25375/13-108

Bylo vyvěšeno dne: 2. srpna 2016    Bylo sňato: 15. září 2016

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha -  dražební vyhláška

Infolinka pro dotazy k EET

Bylo vyvěšeno dne: 2. srpna 2016    Bylo sňato: 31. prosince 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - spuštění infolinky pro dotazy k EET

Opravné rozhodnutí č.j. MUPO-19641/2016/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 1. srpna 2016    Bylo sňato: 17. srpna 2016

Opravné rozhodnutí na stavbu: Vlasatice - kanalizace a ČOV na pozemcích v k.ú. Vlasatice.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu