Leden 2017 Archiv Úřední deska

Usnesení č.j.: 203 Ex04113/12-63

Bylo vyvěšeno dne: 30. ledna 2017    Bylo sňato: 22. března 2017

Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha – dražební vyhláška.

CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD

Bylo vyvěšeno dne: 30. ledna 2017    Bylo sňato: 28. února 2017

CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení – oznámení.

Do výše uvedeného dokumentu, který se zabývá otázkou posuzování vlivů na životní prostředí, můžete nahlédnout na Městském úřadě Pohořelice, odbor Kancelář tajemníka, sekretariát.

Usnesení o opakované dražbě č.j.: 203 Ex 29044/14-78

Bylo vyvěšeno dne: 27. ledna 2017    Bylo sňato: 22. března 2017

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 177 EX 3076/13-320

Bylo vyvěšeno dne: 26. ledna 2017    Bylo sňato: 30. března 2017

Exekutorský úřad Zlín, Mgr. Jenerál - dražební vyhláška

Seznámení s podklady č.j. MUPO-2193/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 26. ledna 2017    Bylo sňato: 11. února 2017

Seznámení s podklady pro vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby: Vedení komunikační sítě na pozemcích v k.ú. Odrovice, k.ú. Cvrčovice u Pohořelice a k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Usnesení č.j. MUPO-1929/2017/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 24. ledna 2017    Bylo sňato: 9. února 2017

Usnesení o přerušení územního řízení o umístění stavby: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 na pozemcích v kat. území Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

Usnesení č.j. 129 EX 3691/08-95

Bylo vyvěšeno dne: 23. ledna 2017    Bylo sňato: 15. března 2017

Exekutorský úřad Chrudim, soudní exekutor Mgr. Jaroš - dražební vyhláška 

Územní rozhodnutí č. 3/2017 č.j. MUPO-29222/2016/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 16. ledna 2017    Bylo sňato: 1. února 2017

Územní rozhodnutí č. 3/2017 o umístění stavby: Přístupová optická síť Pohořelice, I. etapa na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 13. ledna 2017    Bylo sňato: 28. ledna 2017

k 3. zasedání zastupitelstva JMK, které se koná dne 27.1. 2017 viz. program

Stanovení dopravního značení veřejnou vyhláškou - Velký Dvůr

Bylo vyvěšeno dne: 9. ledna 2017    Bylo sňato: 9. února 2017

Stanovení dopravního značení spočívá v doplnění silnice II/381 v městské části Pohořelice-Velký Dvůr, před křižovatkou s  MK o dopravního značení: P2 „Hlavní pozemní komunikace“  s dodatkovou tabulkou E2b.

Plné znění návrhu

Oznámení o zahájení územního řízení

Bylo vyvěšeno dne: 9. ledna 2017    Bylo sňato: 25. ledna 2017

Optická síť Twistnet, Pohořelice

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-358/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 6. ledna 2017    Bylo sňato: 22. ledna 2017

Oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby: Bytový dům na pozemku parc. č. 389/142, 389/1, 403 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Výběrové řízení na prodej hmotné nemovité věci

Bylo vyvěšeno dne: 5. ledna 2017    Bylo sňato: 5. února 2017

ČR - správa hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení na prodej hmotné nemovité věci - skladový objekt bez pozemku v k. ú. Vranovice na Svratkou

Usnesení č.j. 132 EX 3837/09-56

Bylo vyvěšeno dne: 5. ledna 2017    Bylo sňato: 5. února 2017

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych - dražební vyhláška

Oznámení finančního úřadu pro JMK

Bylo vyvěšeno dne: 5. ledna 2017    Bylo sňato: 5. února 2017

Tisková zpráva

Rozšířené úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. ledna 2017    Bylo sňato: 18. ledna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; 
- mapka

Usnesní č.j.: 132 EX 3837/09-56

Bylo vyvěšeno dne: 2. ledna 2017    Bylo sňato: 3. února 2017

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych - Dražební vyhláška

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu