Říjen 2017 Archiv Úřední deska

Návrh rozpočtu 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje Návrh rozpočtu 2018 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2023.

Komentář k návrhu rozpočtu r. 2018 a střednědobému výhledu rozpočtu 2019-2023-do ZM
Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2018
Návrh rozpočtu 2018
Návrh střednědobého výhledu 2019 - 2023

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 8.00 do 15.30 hodin.

Dražební vyhláška č.j. 166 DD 201/17-3

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2017    Bylo sňato: 30. listopadu 2017

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě

Opatření obecné povahy č.j. JMK 153416/2017

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2017    Bylo sňato: 15. listopadu 2017

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí vydává opatření obecné povahy - viz příloha

Oznámení České pošty, pobočky Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2017    Bylo sňato: 10. listopadu 2017

Dne 9.11.2017 bude z technických důvodů pobočka České pošty v Pohořelicích v dopoledních hodinách uzavřena.

Zveřejnění záměru darování majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2017    Bylo sňato: 17. listopadu 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr darování pozemků pro stavbu Protipovodňových opatření ve městě Pohořelice.

SŘ - Pohořelice Dvorní ulice

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2017    Bylo sňato: 20. listopadu 2017

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) a podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu:
Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy
na pozemcích parc.č. 874/1 ostatní plocha, 917 ostatní plocha v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, kterou  dne 20.07.2017 podalo u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509 (dále jen stavebník),  a na základě výše uvedeného speciální stavební úřad  podle § 115 stavebního zákona vydává

 

s t a v e b n í    p o v o l e n í

na stavbu:„Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy“
na pozemcích parc.č. 874/1 ostatní plocha, 917 ostatní plocha v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno dne 17.03.2017 územní rozhodnutí č. 18/2017 pod č.j.: MUPO-1502/2017/SU/HRI.

Rozhodnutí  - plné znění

Oznámení č.j. MUPO-48690/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 25. října 2017    Bylo sňato: 10. listopadu 2017

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice - Velký Dvůr, kanalizace na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 25. října 2017    Bylo sňato: 10. listopadu 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2017    Bylo sňato: 9. listopadu 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení č. j. Č.j. 182 EX 8391/14-195

Bylo vyvěšeno dne: 23. října 2017    Bylo sňato: 16. prosince 2017

Exekutorský úřad Praha 8, Mgr. Jana Kalistová - dražební vyhláška

Svolání zasedání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 23. října 2017    Bylo sňato: 3. listopadu 2017

Dne 2.11.2017 v 8.30 hod. - viz program jednání

Upozornění E.ON Česká republika, s.r.o.

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2017    Bylo sňato: 28. února 2018

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů

Upozornění pro voliče

Bylo vyvěšeno dne: 18. října 2017    Bylo sňato: 22. října 2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Upozornění pro voliče (*.pdf, 92 kB)

Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 18. října 2017    Bylo sňato: 26. října 2017

Dne 25.10.2017 v 16:00 hod. v kongresovém sále MÚ, Vídeňská 699.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 17. října 2017    Bylo sňato: 2. listopadu 2017

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

- strážník městské policie

- přihláška

vyvěšeno : 17.10. 2017      sňato  2.11.2017

Oznámení č.j. MUPO-47572/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 17. října 2017    Bylo sňato: 2. listopadu 2017

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání pro stavbu: Čistírna odpadních vod a kanalizace Troskotovice na pozemcích v k.ú. Troskotovice.

Příloha: Situační výkres

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 16. října 2017    Bylo sňato: 1. listopadu 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Územní rozhodnutí č. 72/2017 č.j. MUPO-15675/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 16. října 2017    Bylo sňato: 1. listopadu 2017

Územní rozhodnutí č. 72/2017 o umístění stavby: Pasohlávky - východ, lokalita 32 RD, technická a dopravní infrastruktura na pozemcích v k.ú. Pasohlávky.

Příloha: Situace C3

Oznámení č. j. MUPO-47410/2017/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 16. října 2017    Bylo sňato: 1. listopadu 2017

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Novostavba RD, vč. napojení na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích p. č. 6652, 5140/1 v k. ú. Vlasatice.

Územní rozhodnutí č. 67/2017 č.j. MUPO-25935/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 16. října 2017    Bylo sňato: 1. listopadu 2017

Územní rozhodnutí č. 67/2017 o umístění stavby: Pohořelice - Stará obec, přípojky IS na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres C2

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 16. října 2017    Bylo sňato: 7. listopadu 2017

Dne 6.11.2017 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, Znojemská 1119/1

Ukončení činnosti zubního lékaře v Pohořelicích

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Oznámení MUDr. Hájíčka o ukončení svoji činnosti v zubní ordinaci Pohořelice k 31.12.2017.

Bližší informace Vám poskytne MUDr. Hájíček, tel. č. 519 424 184 nebo 774 647 586.

Výběrové řízení na volné pracovní místo-odbor dopravy

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2017    Bylo sňato: 27. října 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

vyvěšeno:  11.10.2017     sňato: 27.10.2017

Záměr pachtu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2017    Bylo sňato: 27. října 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pachtu - viz příloha

Územní rozhodnutí č. 70/2017 č.j. MUPO-15682/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2017    Bylo sňato: 27. října 2017

Územní rozhodnutí č. 70/2017 o umístění stavby: Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu na pozemcích v k.ú. Pasohlávky.

Příloha: Koordinační situace

Rozhodnutí č.j. MUPO-40818/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2017    Bylo sňato: 27. října 2017

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: Novostavba pasivního RD v Přibicích na pozemcích par. č. 2684, 2685/2, 2205/1 v k.ú. Přibice.

Oznámení č.j. MUPO-46383/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2017    Bylo sňato: 27. října 2017

Oznámení zahájení řízení o nařízení odstranění stavby: 3 stanoviště pro kontejnery na domovní odpad na pozemcích par. č. 2565/1, 2565/208, 2565/17, 3060 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Územní rozhodnutí č.66/2017

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2017    Bylo sňato: 21. října 2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby: Oprava místních komunikací v obci Přibice

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2017    Bylo sňato: 22. listopadu 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu -  viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2017    Bylo sňato: 22. října 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - mapka

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. října 2017    Bylo sňato: 21. října 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. října 2017    Bylo sňato: 21. října 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Přechodná úprava provozu Vrkoč 2017

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2017    Bylo sňato: 29. října 2017

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle  ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních  komunikacích:

silnice:   III/41621  Žabčice-Vranovice-Pasohlávky pro realizaci akce:„Slavnostní výlov rybníka Vrkoče“.

Ve dnech: 26.10.2017  -  29.10.2017  
denně  od 7:30hod   do 17:00 hod
Kontaktní osoba dopravního značení:  Ing. Aleš Vavřina tel. 519 424 273, (724 978 225)

Stanovení přechodného dopravního značení

Situace dopravního značení

Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2017    Bylo sňato: 21. října 2017

Starost města Pohořelice, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů oznamuje.

Oznámení o době  místě konání voleb do PS PČR

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 3. října 2017    Bylo sňato: 11. října 2017

Dne 10.10.2017 od 8:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Tesco

Veřejná vyhláška č.j. OUPSU/21358/2015-18

Bylo vyvěšeno dne: 2. října 2017    Bylo sňato: 18. října 2017

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad - oznámení o doplnění podkladů ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení rychlostní silnice R 52"

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu