Listopad 2017 Archiv Úřední deska

Usnesení č. j. 139 EX 10347/15-066

Bylo vyvěšeno dne: 29. listopadu 2017    Bylo sňato: 17. ledna 2018

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.

Veřejná vyhláška č.j. OUPSÚ21358/2015-24

Bylo vyvěšeno dne: 29. listopadu 2017    Bylo sňato: 29. prosince 2017

Městský úřad Židlochovice - Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností "Oplocení rychlostní silnice R 52"

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Bylo vyvěšeno dne: 28. listopadu 2017    Bylo sňato: 27. ledna 2018

K volbě prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně ve druhém kole ve dnech 26. a 27. ledna 2018. 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

   

Návrh rozpočtu DSO na rok 2018

Bylo vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bylo sňato: 7. března 2018

Sdružení obcí Čistá Jihlava - návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočtové opatření 2017 - č. 9

Bylo vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtová opatření č. 9. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18430/rozpoctove-opatreni-c-9.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (RO č. 9 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 5/XXI/17).

Usnesení č.j. 067 EX30524/16-81

Bylo vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bylo sňato: 26. ledna 2018

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - dražební vyhláška

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha

Schválený rozpočet na rok 2018

Bylo vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bylo sňato: 27. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

Veřejná vyhláška č.j. 53266/2017

Bylo vyvěšeno dne: 23. listopadu 2017    Bylo sňato: 9. prosince 2017

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy - oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí.

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bylo sňato: 20. prosince 2017

Zveřejnění veřejné nabídky pozemků: nabídkatext k nabídce

Oznámení o zahájení řízení

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bylo sňato: 5. prosince 2017

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: 3 stanoviště pro kontejnery v k.ú. Vranovice nad Svratkou

Usnesení o přerušení řízení

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bylo sňato: 5. prosince 2017

Usnesení o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby: 3 stanoviště pro kontejnery na domovní odpad v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Program rozvoje JMK 2018 - 2021

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bylo sňato: 20. prosince 2017

 

Veřejná vyhláška č.j. OÚPSÚ /21358/2015-21

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2017    Bylo sňato: 20. prosince 2017

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad vydává územní rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení rychlostní silnice R52", oplocení dálnice D52 a silnice I. třídy I/52 Brno-Rajhrad

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. listopadu 2017    Bylo sňato: 1. prosince 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 13. listopadu 2017    Bylo sňato: 13. prosince 2017

10. zasedání se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni. Začátek jednání je v pátek 24. listopadu 2017 v 09:00 - viz program

Opatření obecné povahy Č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Bylo vyvěšeno dne: 13. listopadu 2017    Bylo sňato: 29. listopadu 2017

Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Bylo vyvěšeno dne: 13. listopadu 2017    Bylo sňato: 12. ledna 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbě prezidenta republiky 12. a 13. ledna 2018, případně ve druhém kole ve dnech 26. a 27. ledna 2018.  

Pozvánka s programem zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 8. listopadu 2017    Bylo sňato: 8. prosince 2017

Zveme Vás dne 15.11.2017 v 16:00 hod. na zasedání Zastupitelstva města Pohořelice v kongresovém sále MÚ. 

Návrh opatření obecné povahy č.j. JMK 158698/2017

Bylo vyvěšeno dne: 8. listopadu 2017    Bylo sňato: 24. listopadu 2017

Krajský úřad JMK vydává návrh opatření obecné povahy -  výjimku ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského

Záměr darování majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 6. listopadu 2017    Bylo sňato: 10. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr darování nemovitého majetku města

Dražební vyhláška č.j. 29904-5/2017-8201

Bylo vyvěšeno dne: 6. listopadu 2017    Bylo sňato: 24. listopadu 2017

Ministerstvo obrany ČR vydává dražební vyhlášku o konání opakované dražby dobrovolné.

Rozhodnutí č.j. MUPO-38378/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2017    Bylo sňato: 19. listopadu 2017

Rozhodnutí - stavební povolení pro stavbu: Farma pro chov brojlerů Šumice na pozemcích v k. ú. Šumice.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. listopadu 2017    Bylo sňato: 19. listopadu 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu