Prosinec 2017 Archiv Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky

Bylo vyvěšeno dne: 27. prosince 2017    Bylo sňato: 27. ledna 2018

Starosta města Pohořelice podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů oznamuje: oznámení

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 27. prosince 2017    Bylo sňato: 16. ledna 2018

 Dne 15. 1. 2018 se koná 12. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - program

Rozpočtové opatření 2017 - č. 12

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 12. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18602/ro-12.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 13.12.2017, usnesení 2/97/17).

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2017    Bylo sňato: 21. ledna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p. č. 56 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2017    Bylo sňato: 15. ledna 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

vyvěšeno 21.12.2017      sňato  15.1.2018

VV o možnosti doručení SZ MUPO 9351/2017

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2017    Bylo sňato: 10. ledna 2018

Městský úřad Pohořelice oznamuje

Vladimíru Pánikovi nar. 19.07.1971, bytem 814 99 Bratislava, Komárnická č.p.22
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-54981/2017/OD/JLE, ze dne 19.12.2017
příkaz a informační formulář, č.j. MUPO-54981/2017/OD/JLE, ze dne 6.12.2017

dokument

 

Oznámení č.j. MUPO-56683/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2017    Bylo sňato: 6. ledna 2018

Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: Novostavba RD na pozemku p. č. 5159, 5158, 5160, 399, 5162 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 18. prosince 2017    Bylo sňato: 3. ledna 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Bylo vyvěšeno dne: 15. prosince 2017    Bylo sňato: 21. prosince 2017

Pozvánka na první zasedání OVK

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018

Bylo vyvěšeno dne: 14. prosince 2017    Bylo sňato: 15. dubna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje "Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018".

Opatření obecné povahy č.j. JMK 174477/2017

Bylo vyvěšeno dne: 14. prosince 2017    Bylo sňato: 14. ledna 2018

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - opatření obecné povahy

Rozpočtové opatření 2017 - č. 11

Bylo vyvěšeno dne: 12. prosince 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 11. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18579/ro-11.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 2.12.2017, usnesení 4/96/17).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 11. prosince 2017    Bylo sňato: 11. ledna 2018

Dne 10. 12. 2017 od 20:00 do 22:00 hod.Vypnutá oblast: Tesco Sportovní 1610, Pohořelice

Usnesení č.j. 133 EX 2124/12-129

Bylo vyvěšeno dne: 11. prosince 2017    Bylo sňato: 14. února 2018

Exekutorský úřad Znojmo, Mgr. Vojtěch Jaroš  - usnesení o nařízení dražebního jednání  (dražební vyhláška)

Usnesení č. j. 203 Ex 34798/16-127

Bylo vyvěšeno dne: 11. prosince 2017    Bylo sňato: 8. února 2018

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 11. prosince 2017    Bylo sňato: 11. ledna 2018

Dne 13.12.2017 od 07:30 do 15:30 hod.

Vypnutá oblast:Brněnská vysílač T-mobile, JMP Gas Net, k/3300/72, k/7489/1

Rozpočtové opatření 2017 - č. 10

Bylo vyvěšeno dne: 6. prosince 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18571/ro-10-2017-rm-22112017.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 22.11.2017, usnesení 35/95/17).

Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 6. prosince 2017    Bylo sňato: 14. prosince 2017

Dne 13. 12. 2017 v 16:00 hod. se koná zasedání Zastupitelstva města Pohořelice 

Územní rozhodnutí č. 86/2017 č.j. MUPO-45688/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2017    Bylo sňato: 21. prosince 2017

Územní rozhodnutí č. 86/2017 o umístění stavby: Čistírna odpadních vod a kanalizace Troskotovice na pozemcích v k.ú. Troskotovice.

Příloha: Situace

Územní rozhodnutí č. 85/2017 č.j. MUPO-47961/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2017    Bylo sňato: 21. prosince 2017

Územní rozhodnutí č. 85/2017 o umístění stavby: Pohořelice - Velký Dvůr, kanalizace.

Příloha: Situace

Územní rozhodnutí č. 84/2017 č.j. MUPO-32733/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2017    Bylo sňato: 21. prosince 2017

Územní rozhodnutí č. 84/2017 o umístění stavby: Prodloužení vedení závlahového systému na pozemcích p. č. 8103, 8097, 8106, 8133, 8256 v k.ú. Drnholec a na pozemcích p. č. 1757, 2035, 2024, 2067, 1941 v k.ú. Troskotovice.

Příloha: Celkový situační výkres

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 4. prosince 2017    Bylo sňato: 15. prosince 2017

11. zasedání Zastupitelstva města Jihomoravského kraje se koná 14.12.2017 od 8:30 hod. - program

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu