Únor 2017 Archiv Úřední deska

Seznámení s podklady č.j. MUPO-5446/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 28. února 2017    Bylo sňato: 16. března 2017

Seznámení s podklady pro vydání územního rozhodnutí na stavbu: Bytový dům na pozemcích parc. č. 389/142, 389/1, 403 v kat. území Pohořelice nad Jihlavou.

Místní úprava provozu na silnici II/381 Velký dvůr

Bylo vyvěšeno dne: 27. února 2017    Bylo sňato: 15. dubna 2017

Stanovení dopravního značení spočívá v doplnění silnice II/381 v městské části Pohořelice-Velký Dvůr, před křižovatkou s  MK o dopravní značení: P2 „Hlavní pozemní komunikace“  s dodatkovou tabulkou E2b.

Veřejná vyhláška

Zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 23. února 2017    Bylo sňato: 2. března 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.3.2017 v 16:00 v kongresovém sále MÚ.

Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích

Bylo vyvěšeno dne: 23. února 2017    Bylo sňato: 23. března 2017

Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích včetně místa pro přecházení a v centru obce přechod pro chodce na pozemcích KN parc.č. 1205/25, 1152/1, 102/2, 1205/47, 1205/46 a 1145/1 v k.ú. Malešovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno  dne 21.11.2016 územní rozhodnutí č.89/2016  pod č.j MUPO-22812/2016/SU/TRM.

Oznámení *.pdf

Usnesení č.j. 203 Ex 09996/07-147

Bylo vyvěšeno dne: 22. února 2017    Bylo sňato: 13. dubna 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 21. února 2017    Bylo sňato: 9. března 2017

Rozpočet 2017 - návrh

Územní rozhodnutí č. 9/2017 č.j. MUPO-31524/2016/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 20. února 2017    Bylo sňato: 8. března 2017

Územní rozhodnutí č. 9/2017 o umístění stavby - změna: Vedení komunikační sítě na pozemcích v k. ú. Odrovice, k. ú. Cvrčovice u Pohořelic a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace

Výzva a Usnesení č.j. MUPO-4459/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 17. února 2017    Bylo sňato: 5. března 2017

Výzva a usnesení o přerušení územního řízení pro stavbu: Bytový dům na pozemcích parc. č.  389/142, 389/1, 403 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Výběrové řízení na funkci

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2017    Bylo sňato: 10. března 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent sociálního odboru

- přihláška

vyvěšeno: 16.2.2017      sňato:  10.3.2017

Nabídka volného pracovního místa

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2017    Bylo sňato: 6. března 2017

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení funkčního místa

- správce sportovní haly

- přihláška

vyvěšeno:  16. 2. 2017       sňato:  6.3.2017

Zadání změny č. 1 ÚP Přibice

Bylo vyvěšeno dne: 15. února 2017    Bylo sňato: 3. dubna 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Přibice.

Oznámení č.j. MUPO-4020/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 13. února 2017    Bylo sňato: 1. března 2017

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny, veřejné osvětlení na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Informace č.j. MUPO-3562/2017/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2017    Bylo sňato: 18. února 2017

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba RD vč. přípojek na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích parc. č.  3033/1, 3033/2 v k.ú. Šumice.

Záměr směny pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2017    Bylo sňato: 27. února 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků města

Oznámení č.j. MUPO-3728/2017/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2017    Bylo sňato: 25. února 2017

Oznámení PaedDr. Taťáně Skříšovské
o možnosti převzít písemnost č.j. MUPO-1707/2017/SU/AUV ze dne 18.1.2017.

Finanční úřad pro JMK

Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2017    Bylo sňato: 1. března 2017

Rozšířené úřední hodiny pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb (tisková zpráva)

 - úřední hodiny

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2017    Bylo sňato: 24. února 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - mapka

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2017    Bylo sňato: 23. února 2017

Dne 23.2.2017 v 8:30 je svoláno 4. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2017    Bylo sňato: 1. dubna 2017

Upozornění na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Zveřejnění nabídky nepronajatého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 7. února 2017    Bylo sňato: 4. května 2017

Státní pozemkový úřad - zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Nabídka pozemků SPÚ

Bylo vyvěšeno dne: 3. února 2017    Bylo sňato: 4. dubna 2017

Státní pozemkový úřad nabízí k odprodeji pozemky v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. 

Oznámení č.j. MUPO-3130/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 2. února 2017    Bylo sňato: 18. února 2017


Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy na p.č. 874/1, 917 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu