Březen 2017 Archiv Úřední deska

Rozpočtové opatření 2017 - č. 3

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16301/RO_3_2017_RM_22.03.2017.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 22.3.2017).

Opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3

Bylo vyvěšeno dne: 30. března 2017    Bylo sňato: 28. února 2018

Město Pohořelice zveřejňuje opravný doklad rozpočtu 2017 - č. 3.

Opravný doklad rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16302/Oprava%20rozpo%C4%8Dtu%20%C4%8D.%203.pdf. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny.

Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích

Bylo vyvěšeno dne: 29. března 2017    Bylo sňato: 16. dubna 2017

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) a podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu: „Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích včetně místa pro přecházení a v centru obce přechod pro chodce“, na pozemcích KN parc.č. 1205/25, 1152/1, 102/2, 1205/47, 1205/46 a 1145/1 v k.ú. Malešovice, kterou  dne 15.02.2017 podala u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství obec Malešovice, 664 65 Malešovice 50, IČO: 00488 038 (dále jen stavebník),  a na základě toho podle § 115 stavebního zákona vydává
s t a v e b n í    p o v o l e n í
na stavbu: „Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích včetně místa pro přecházení a v centru obce přechod pro chodce“
na pozemcích KN parc.č. 1205/25, 1152/1, 102/2, 1205/47, 1205/46 a 1145/1 v k.ú. Malešovice.
Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno  dne 21.11.2016 územní rozhodnutí č.89/2016  pod č.j MUPO-22812/2016/SU/TRM.

Informace č.j. MUPO-9065/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 29. března 2017    Bylo sňato: 7. dubna 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba RD na pozemku p. č. 1205/14 a 1205/25 v k.ú. Malešovice.

Územní rozhodnutí č. 19/2017 č.j.MUPO-15487/2016/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 28. března 2017    Bylo sňato: 13. dubna 2017

Územní rozhodnutí č. 19/2017 o umístění stavby: Optická síť Twistnet, Pohořelice na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace, výkres č. C1

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2017    Bylo sňato: 12. dubna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2017    Bylo sňato: 29. března 2017

Dne 28.3.2017 od 8:00 do 13:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, Znojemská čp. 1119, 1106 

Oprava protihlukové stěny D52, jih Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2017    Bylo sňato: 31. května 2017

Dálnice D52 – oprava protihlukové stěny na jihu Pohořelic – ul. Dlouhá, Mlýnská

Státní pozemkový úřad

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2017    Bylo sňato: 29. června 2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku 

Územní rozhodnutí č. 23/2017 č.j. MUPO-32768/2016/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 27. března 2017    Bylo sňato: 12. dubna 2017

Územní rozhodnutí č. 23/2017 o umístění stavby: Bytový dům na pozemcích par. č. 389/142, 389/1, 403 v kat. území Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. března 2017    Bylo sňato: 8. dubna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. března 2017    Bylo sňato: 7. dubna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Rozpočtové opatření 2017 - č. 1 a č. 2

Bylo vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválená rozpočtová opatření č. 1 a č. 2. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na adresách http://www.pohorelice.cz/file/16259/RO_1_2017_RM_18.1.2017.xlsx a http://www.pohorelice.cz/file/16258/RO2_2017_final.xlsx.

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 18.1.2017, zápis ZM 1.3.2017).

Schválený rozpočet na rok 2017

Bylo vyvěšeno dne: 21. března 2017    Bylo sňato: 31. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2017. Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http//www.pohorelice.cz/file/16020/opis%20rozpočet%202017.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 14.12.2016).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 20. března 2017    Bylo sňato: 11. dubna 2017

Dne 06.04.2017 od 07:30 do 16:30 hod.

Dne 10.4.2017 od 7:30 do 16:30 hod.

Vypnutá oblast: Lesní, Květinová severní strana, U Větrolamu, Polní, Luční, Zahradní, Paarova, Fáborského, Brunerova (viz mapa)

Územní rozhodnutí č. 18/2017 č.j. MUPO-1502/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 20. března 2017    Bylo sňato: 5. dubna 2017

Územní rozhodnutí č. 18/2017 o umístění stavby: Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy na pozemcích p. č. 874/1, 917 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace 1, situace 2

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-7884/2017SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 20. března 2017    Bylo sňato: 5. dubna 2017

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Vodovod a veřejné osvětlení Pohořelice, U Cihelny na pozemcích p. č. 414/7, 470, 476, 488, 500 a 510 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Oznámení č.j. MUPO-7724/2017/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 16. března 2017    Bylo sňato: 1. dubna 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba RD na pozemku parc. č. 3033/1 v kat. území Šumice.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2017    Bylo sňato: 30. března 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Upravený návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 14. března 2017    Bylo sňato: 30. března 2017

Sdružení obcí Čistá Jihlava - upravený návrh rozpočtu na rok 2017

Nařízení státní veterinární správy

Bylo vyvěšeno dne: 13. března 2017    Bylo sňato: 31. března 2017

Ukončení MVO aviární influenza - Brod nad Dyjí

Rozhodnutí JMK č.j. 40053/2017

Bylo vyvěšeno dne: 13. března 2017    Bylo sňato: 13. dubna 2017

Rozhodnutí Jihomoravského kraje - závěr zjišťovacího řízení - záměr CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Odečty elektroměrů v Pohořelicích

Bylo vyvěšeno dne: 13. března 2017    Bylo sňato: 29. března 2017

E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje občanům že od 16.3.2017 do 28.3.2017

bude v obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování.

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2017-3

Bylo vyvěšeno dne: 8. března 2017    Bylo sňato: 24. března 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Odečty elektroměrů

Bylo vyvěšeno dne: 8. března 2017    Bylo sňato: 11. března 2017

E.ON Česká republika bude provádět 10.3.2017 ve Velkém Dvoře odečty elektroměrů.

Oznámení č.j. MUPO-5909/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 2. března 2017    Bylo sňato: 18. března 2017

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy a přístavba MŠ Vranovice č. p. 323 na pozemku parc. č. st. 333/2 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu