Duben 2017 Archiv Úřední deska

Záměr prodeje částí pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 28. dubna 2017    Bylo sňato: 17. května 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků města

Záměr vkladu majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 27. dubna 2017    Bylo sňato: 17. května 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr vkladu majetku města do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Rozpočtové opatření 2017 - č. 4

Bylo vyvěšeno dne: 26. dubna 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/16394/RO_4_2017_RM.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 12.4.2017, usnesení 28/79/17).

Opatření obecné povahy - Změna ochranného pásma I. stupně v k. ú. Loděnice

Bylo vyvěšeno dne: 26. dubna 2017    Bylo sňato: 12. května 2017

Veřejná vyhláška - Změna ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice v k. ú. Loděnice.

Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav

Bylo vyvěšeno dne: 26. dubna 2017    Bylo sňato: 26. května 2017

Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Bylo vyvěšeno dne: 24. dubna 2017    Bylo sňato: 31. května 2017

Finanční úřad pro JMK posílá všem poplatníkům složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2017 - tisková zpráva.

Návrh Územního plánu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 20. dubna 2017    Bylo sňato: 12. června 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Pohořelice

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 19. dubna 2017    Bylo sňato: 11. května 2017

Dne 10.5.2017 od 9:00 do 10:00 hodin
Vypnutá oblast: Velký Dvůr č.p. 842 a 861, Odběratelská trafostanice Pohořelice Drůbežárna

Změna č.1 ÚP Branišovice - doprojednání SEA

Bylo vyvěšeno dne: 19. dubna 2017    Bylo sňato: 19. května 2017

Oznámení o projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Branišovice - projednání dodatečného požadavku na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.

Usnesení č.j.203 Ex 28341/16-32

Bylo vyvěšeno dne: 18. dubna 2017    Bylo sňato: 20. května 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

5. zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 18. dubna 2017    Bylo sňato: 28. dubna 2017

Svolání 5. zastupitelstva Jihomoravského kraje 27.4.2017 - program

Výběrové řízení na funkci

Bylo vyvěšeno dne: 13. dubna 2017    Bylo sňato: 28. dubna 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- účetní

- přihláška 


vyvěšeno  13.4.2017    sňato 28.4.2017

Usnesení č.j. 144 EX 8803/16-59

Bylo vyvěšeno dne: 11. dubna 2017    Bylo sňato: 22. června 2017

Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer - dražební vyhláška

Usnesení č.j. KSBR 38 INS 4625/2017 – A - 9

Bylo vyvěšeno dne: 10. dubna 2017    Bylo sňato: 26. dubna 2017

Krajský soud v Brně vydává usnesení o insolvenčním návrhu dlužníka Zdeňka Kubového, bytem Pravlov

Upozornění Finančního úřadu pro JMK

Bylo vyvěšeno dne: 10. dubna 2017    Bylo sňato: 31. května 2017

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.....

Usnesení č.j. 099 EX 7542/07-54

Bylo vyvěšeno dne: 7. dubna 2017    Bylo sňato: 22. června 2017

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Územní rozhodnutí č. 24/2017 č.j. MUPO-3154/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 6. dubna 2017    Bylo sňato: 22. dubna 2017

Územní rozhodnutí č. 24/2017 o umístění stavby: Stavební úpravy a přístavba MŠ Vranovice č. pop. 323 na pozemku parc. č. st. 333/2 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

Příloha: výkres situace C3

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. dubna 2017    Bylo sňato: 21. dubna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. dubna 2017    Bylo sňato: 21. dubna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 4. dubna 2017    Bylo sňato: 23. dubna 2017

Od 21.04.2017 14:30 do 22.04.2017 17:30

Vypnutá oblast: Pohořelice - fa Neria

Oznámení č.j. MUPO-9552/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 4. dubna 2017    Bylo sňato: 20. dubna 2017

Oznámení o pokračování územního řízení a přizvání účastníků řízení k ústnímu jednání pro umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny, veřejné osvětlení na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: textová část o posunu sloupu, situace C3 - změna

Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.MUPO-9549/2017/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 4. dubna 2017    Bylo sňato: 20. dubna 2017

Oznámení PaedDr. Taťáně Skříšovské 

o možnosti převzít písemnost č.j. MUPO-32972/2016/SU/AUV ze dne 03.04.2017

Usnesení č.j. 137 Ex 1844/14-63

Bylo vyvěšeno dne: 3. dubna 2017    Bylo sňato: 3. května 2017

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu