Květen 2017 Archiv Úřední deska

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2017    Bylo sňato: 11. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha; - viz mapka

Opatření obecné povahy o změně Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice

Bylo vyvěšeno dne: 29. května 2017    Bylo sňato: 13. června 2017

Opatření obecné povahy o změně Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice

Usnesení č.j. 203 Ex 34798/16-54

Bylo vyvěšeno dne: 29. května 2017    Bylo sňato: 20. července 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 29. května 2017    Bylo sňato: 23. června 2017

Dne 22.06.2017 od 07:30 do 15:30 hod.

Vypnutá oblast: Pohořelice - část Nová Ves

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2017    Bylo sňato: 11. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2017    Bylo sňato: 15. června 2017

Dne 14.06.2017 od 08:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Brněnská sz. strana od č.p. 349 po č.p. 901

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2017    Bylo sňato: 11. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2017    Bylo sňato: 11. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2017    Bylo sňato: 11. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Informace o návrhu VPS č.j. MUPO-18710/2017/SU/DVO

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2017    Bylo sňato: 4. června 2017

o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, dešťová kanalizace na pozemcích par. č. 1379ú1, 1388, 1404/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace 

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2017    Bylo sňato: 25. června 2018

DSO Čistá Jihlava - oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2017

Územní rozhodnutí č. 39/2017 č.j. MUPO-6841/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2017    Bylo sňato: 10. června 2017

Územní rozhodnutí č. 39/2017 o umístění stavby: Vodovod a veřejné osvětlení Pohořelice - U Cihelny na pozemcích par. č. 414/7, 470, 476, 488, 500 a 510 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace č. C-02

Výběrové řízení na pozici

Bylo vyvěšeno dne: 24. května 2017    Bylo sňato: 15. června 2017

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

- strážník městské policie

- přihláška

vyvěšeno  24.5.2017   sňato  15.6.2017

Veřejná nabídka pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 24. května 2017    Bylo sňato: 27. června 2017

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k náhradním restitucím , Text k nabídce

Usnesení č.j. 203 Ex 27337/13-89

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bylo sňato: 13. července 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - usnesení o opakované dražbě

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bylo sňato: 7. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bylo sňato: 7. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 22. května 2017    Bylo sňato: 4. června 2017

Dne 3.6.2017 od 7:00 do 19:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, tiskárna - netýká se domácností

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. května 2017    Bylo sňato: 4. června 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr odprodeje pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2017    Bylo sňato: 14. září 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemky Polní IV. etapa.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2017    Bylo sňato: 2. června 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent evidence obyvatel, OP a CP

- přihláška

vyvěšeno:  18.5.2017   sňato:  2.6.2017

Částečná uzavírka III/39614

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2017    Bylo sňato: 5. června 2017

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu  na pozemní komunikaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, ...oznamuje opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 171 a násl. v  části šesté SŘ,

silnice: III/39614  Pasohlávky-Drnholec
veřejně přístupná komunikace Pasohlávky- křiž. se silnicí I/52

Důvod: pořádání kulturní akce:  „SUPER RALLY 2017
Termín akce:  31.05.2017  -  04.06.2017  
Opatření obecné povahy - dokument

Výběrové řízení na pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2017    Bylo sňato: 15. června 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu 

- přihláška


vyvěšeno   17.5.2017       sňato   15.6.2017

Usnesení č.j. 203 Ex 20119/16-28

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2017    Bylo sňato: 17. června 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Výběrové řízení na pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2017    Bylo sňato: 10. června 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

vyvěšeno  17.5.2017   sňato  10.6.2017

Územní rozhodnutí č. 34/2017 č.j. MUPO-3759/2017/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 16. května 2017    Bylo sňato: 1. června 2017

Územní rozhodnutí č. 34/2017 o umístění stavby: Veřejné osvětlení - Pohořelice, Znojemská, U Cihelny na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Záměr prodeje části pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 15. května 2017    Bylo sňato: 31. května 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 10. května 2017    Bylo sňato: 18. května 2017

Dne 17.5.2017 se koná zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - pozvánka

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 10. května 2017    Bylo sňato: 1. června 2017

Dne 31.05.2017 od 08:00 do 17:00
Vypnutá oblast:
Pohořelice - Dlouhá č.p. 414, Kostelní od Školní po č.p. 74, Lidická jižní strana od č.p. 465 po kostel, nám. Svobody č.p. 73, Stará Obec mimo č.p. 400, Školní od Lidické po č.p. 434 a 377 mimo č.p. 436

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 10. května 2017    Bylo sňato: 3. srpna 2017

ÚZSVM zveřejňuje nepronajaté pozemky

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 9. května 2017    Bylo sňato: 9. června 2017

Dne 15.05.2017 od 07:30 do 10:30 hod.

Vypnutá oblast - Smolín vodojem. Vypnutí se netýká domácností.

Oznámení výběrového řízení

Bylo vyvěšeno dne: 2. května 2017    Bylo sňato: 23. května 2017

Ministerstvo obrany ČR oznamuje výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu