Červen 2017 Archiv Úřední deska

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 30. června 2017    Bylo sňato: 30. července 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města.

Oznámení č.j. MUPO-25539/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2017    Bylo sňato: 15. července 2017

Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: Bytový dům na pozemcích par. č. 389/142, 389/1, 403 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Usnesení č.j. 203 Ex 38099/13-132

Bylo vyvěšeno dne: 28. června 2017    Bylo sňato: 10. srpna 2017

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Rozpočtové opatření 2017 - č. 6

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/17497/ro-6-2017-zm-21062017.xlsx

jeho dodatek na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/17496/dodatek-k-ro-6.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 21.6.2017, usnesení 4/XVIII/17).

Oznámení - prodej majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2017    Bylo sňato: 22. července 2017

ČR - Ministerstvo obrany - OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. června 2017    Bylo sňato: 5. července 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha

Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2017    Bylo sňato: 22. června 2017

Dne 21.6.2017 v 16:00 hod. v kongresovém sále MÚ.

Výběrové řízení č.j. BBV/40/2017

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2017    Bylo sňato: 12. července 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku

Úprava provozu na PK u Vranovic

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2017    Bylo sňato: 13. července 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu  na pozemní komunikaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy... na základě podnětu žadatele: SARES, spol. s r.o., Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, IČO: 469 68 342 v zastoupení na základě plné moci ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4,  615 00 Brno, IČO: 26264641 ze dne 30.05.2017 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
stanovuje přechodnou úpravu provozu:

silnice:   III/4205  Popice-Pouzdřany-Vranovice
důvod:    výměna zábradlí a opravy říms na mostě ev.č.: 4205-5 před Vranovicemi
termín akce: od 15.06.2017  do 31.07.2017

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 12. června 2017    Bylo sňato: 23. června 2017

Dne 22.6.2017 se koná 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - program

Rozpočtové opatření 2017 - č. 5

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/16742/ro-5-2017-rm-03052017.xlsx

jeho příloha na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/16741/ro-5-2017-dodatek-priloha.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 17.5.2017, usnesení 3/XVII/17).

Závěrečný účet DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bylo sňato: 1. července 2018

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO Čistá Jihlava

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bylo sňato: 9. července 2017

Dne 13.06.2017 od 08:00 do 12:00 hod.

Vypnutá oblast: Pohořelice - Znojemská č.p. 1105, 1106, Pila Ludvík, fa Metpex K/389/117

Návrh závěrečného účetu a účetní závěrky za rok 2016

Bylo vyvěšeno dne: 5. června 2017    Bylo sňato: 22. června 2017

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2016. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 do 15.30 hodin.

Usnesení sp. zn. 161 Ex 16/13-196

Bylo vyvěšeno dne: 5. června 2017    Bylo sňato: 13. července 2017

Exekutorský úřad Kolín - usnesení o nařízení elektronické dražby

Usnesení Sp. zn. 161 Ex 16/13-195

Bylo vyvěšeno dne: 5. června 2017    Bylo sňato: 13. července 2017

Exekutorský úřad Kolín - usnesení o nařízení elektronické dražby

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 5. června 2017    Bylo sňato: 1. července 2017

Dne 30.06.2017 od 07:30 do 16:30 hod.
Vypnutá oblast:
Žabčice -Písek Žabčice K/1312/21
Smolín - Bažantnice, Hájenka č.p. 83, včelíny poblíž dvora Úlehla

Veřejná vyhláška č.j. OUPSU/21358/2015-10

Bylo vyvěšeno dne: 5. června 2017    Bylo sňato: 21. června 2017

Město Židlochovice - oznámení zahájení územního řízení - oplocení rychlostní silnice R 52

Stanovení DZ 20355/2017 - uzavírka mostu - Mušov (hráz)

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2017    Bylo sňato: 16. července 2017

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při vedení objízdné trasy v rámci akce "Kontrolní zatěžovací zkouška mostu ev.č. 52-059".

Plné znění stanovení č.j. 20355/2017

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu