Srpen 2017 Archiv Úřední deska

Oznámení č j. MUPO-38566/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 31. srpna 2017    Bylo sňato: 16. září 2017

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu:  Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu na pozemcích parc. č. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4573/2, 5014/10, 5014/15, 5014/16, 5015/4, 5016/1, 5016/25, 5016/29, 5024/20, 5025/1, 5108, 5777/1, 5777/2 v k. ú. Pasohlávky.

Dražební vyhláška č.j. 29904-1/2017-8201

Bylo vyvěšeno dne: 28. srpna 2017    Bylo sňato: 7. října 2017

Ministerstvo obrany ČR
- dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné
- oznámení

Oznámení o uzavření VPS č.j. MUPO-37708/2017/SU/DVJ

Bylo vyvěšeno dne: 25. srpna 2017    Bylo sňato: 10. září 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, dešťová kanalizace na pozemcích p. č. 1379/1, 1388, 1404/1, 7136 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Dražební vyhláška č.j. 166 DD 111/17-4

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2017    Bylo sňato: 7. října 2017

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě. 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2017    Bylo sňato: 24. září 2017

Dne 12.09.2017 od 07:30 do 15:30 hod.
Vypnutá Oblast: Pohořelice - Chaloupky, Dlouhá, Mlýnská, část Brněnská

Dražební vyhláška č.j. 166 DD 113/17-3

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2017    Bylo sňato: 13. října 2017

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě.

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2017    Bylo sňato: 9. září 2017

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 22. srpna 2017    Bylo sňato: 12. září 2017

Dne 11.9.2017 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Smolín

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 22. srpna 2017    Bylo sňato: 15. září 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice:

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků na úseku dopravy

- přihláška

Informace občanům

Bylo vyvěšeno dne: 22. srpna 2017    Bylo sňato: 30. září 2017

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2017.

Poplatek na osobu a rok je ve výši 500,- Kč. V případě, že není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se dlužná částka o 50 % od 1.10.2017.

Zpráva o uplatňování ÚP Troskotovice

Bylo vyvěšeno dne: 21. srpna 2017    Bylo sňato: 20. září 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Troskotovice.

Výběrové řízení na volné pracovní místo - prodloužení

Bylo vyvěšeno dne: 18. srpna 2017    Bylo sňato: 4. září 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

Výběrové řízení se prodlužuje do 4.9.2017

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

Výběrové řízení na volné pracovní místo - prodloužení

Bylo vyvěšeno dne: 18. srpna 2017    Bylo sňato: 4. září 2017

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

Výběrové řízení se prodlužuje do 4.9.2017

- referent sociálního odboru

- přihláška

Usnesení č.j. 123 EX 1189/11-40

Bylo vyvěšeno dne: 16. srpna 2017    Bylo sňato: 28. září 2017

Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Libor Cink - dražební vyhláška

Usnesení č.j. Č.j.: 137 Ex 6183/15-51

Bylo vyvěšeno dne: 16. srpna 2017    Bylo sňato: 5. října 2017

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - dražební vyhláška

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 16. srpna 2017    Bylo sňato: 9. září 2017

Dne 08.09.2017 od 07:30 do 14:30 hod.

Vypnutá oblast: Vlasatice, Nová Ves - čp. 116 - 118

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 15. srpna 2017    Bylo sňato: 1. září 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p.č. 2023/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Bylo vyvěšeno dne: 14. srpna 2017    Bylo sňato: 1. dubna 2018


Oznámení č.j. MUPO-36094/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 14. srpna 2017    Bylo sňato: 30. srpna 2017

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Pohořelice, Stará obec, přípojky IS.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2017    Bylo sňato: 21. října 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, (§ 14 c, písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

Stanovení minimálního počtu členů OVK


Oznámení č.j. MUPO-35695/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2017    Bylo sňato: 27. srpna 2017

Oznámení zahájení územního řízení na stavbu Technická dopravní infrastruktura - Pasohlávky, východ, lokalita 32 RD

Oznámení č.j. MUPO-3153/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2017    Bylo sňato: 27. srpna 2017

Oznámení o zahájení územního řízení na stavbu: Oprava místních komunikací v obci Přibice SO 101 Komunikace "Dolní Sliník" a SO 104 Komunikace "U Vdolka"

Veřejná vyhláška č.j.MUPO-35680/2017/OD/BRI

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2017    Bylo sňato: 10. září 2017

Město Pohořelice zveřejňuje veřejnou vyhlášku - oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí č.j.: MUPO-26825/2016/OD/BRI

Záměr pronájmu nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2017    Bylo sňato: 26. srpna 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor

Oznámení č.j. MUPO-23431/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 9. srpna 2017    Bylo sňato: 25. srpna 2017

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Novostavba RD na p. č. 2684, 2685/2, 2205/1 v k. ú. Přibice.

Rozhodnutí č.j. MUPO-23319/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 8. srpna 2017    Bylo sňato: 24. srpna 2017

Rozhodnutí - stavební povolení pro stavbu: Bytový dům na pozemcích p. č. 389/142, 389/1, 403 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Bylo vyvěšeno dne: 7. srpna 2017    Bylo sňato: 30. srpna 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dne 7. srpna 2017výběrové řízení s aukcí na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

Výběrové řízení na prodej pozemku pozemková parcela č. 2593 o výměře 264 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, v k. ú. Smolín, obec Pohořelice, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov a zapsaný na LV č. 60000. Více informací naleznete v přílohách. 

Oznámení o výběrovém řízení                                  Mapa, výpis z katastru


Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 7. srpna 2017    Bylo sňato: 25. srpna 2017

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. srpna 2017    Bylo sňato: 18. srpna 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - mapka

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu