Září 2017 Archiv Úřední deska

Návrh opatření obecné povahy č. j. JMK 135142/2017

Bylo vyvěšeno dne: 25. září 2017    Bylo sňato: 25. října 2017

Krajský úřad JMK, odbor životního prostřední - návrh opatření obecné povahy

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 25. září 2017    Bylo sňato: 26. října 2017

Dne 25.10.2017 od 07:30 do 14:30

Vypnutá oblast:
- Smolín Bažantnice, Hájenka č.p. 83, včelíny poblíž bývalého dvora Oulehla

- Žabčice lokalita bývalého Dvoru Oulehla - Písek Žabčice

Oznámení č.j. MUPO-43595/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 22. září 2017    Bylo sňato: 8. října 2017

Oznámení zahájení stavebního řízení pro stavbu: Farma pro chov brojlerů Šumice na pozemcích v k.ú. Šumice.

Příloha: Žádost o stavební povolení Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

   

Oznamení SŘ - „Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy“

Bylo vyvěšeno dne: 22. září 2017    Bylo sňato: 10. října 2017

Dne 20.07.2017 podalo u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509,  o stavební povolení na stavbu:
„Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy“
na pozemcích parc.č. 874/1 ostatní plocha, 917 ostatní plocha v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno  dne 17.03.2017 územní rozhodnutí č.18/2017  pod č.j MUPO-1502/2017/SU/HRI.
Kompletní dokument

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Bylo vyvěšeno dne: 21. září 2017    Bylo sňato: 29. září 2017

 Starosta Města Pohořelice, svolává první zasedání okrskových volebních komisí

 Pozvánka (*.pdf, 13 kB)

Rozpočtové opatření 2017 - č. 7 a č. 8.

Bylo vyvěšeno dne: 20. září 2017    Bylo sňato: 31. prosince 2017

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7 a č. 8.

Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na adrese: 

http://www.pohorelice.cz/file/17993/ro-7.xlsx
http://www.pohorelice.cz/file/17994/ro-8.xlsx

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM 30.8.2017, usnesení 40/89/17, zápis ZM 13.9.2017, usnesení 31/XIX/17).

Územní rozhodnutí č. 61/2017 č.j. MUPO-26264/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. září 2017    Bylo sňato: 6. října 2017

Územní rozhodnutí č. 61/2017 o umístění stavby: Farma pro chov brojlerů Šumice na pozemcích v k.ú. Šumice.

Příloha: výkres situace č. C2

Záměr pronájmu nemovitého majetku 2017-111

Bylo vyvěšeno dne: 20. září 2017    Bylo sňato: 6. října 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha; - příloha; - příloha

Výběrové řízení - prodej nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 20. září 2017    Bylo sňato: 25. října 2017

Ministerstvo obrany ČR - oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. září 2017    Bylo sňato: 5. října 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Posuzování vlivů na životní prostředí

Bylo vyvěšeno dne: 19. září 2017    Bylo sňato: 19. října 2017

Ministerstvo životního prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021".

Usnesení č.j. 007 Ex 4636/14-47

Bylo vyvěšeno dne: 18. září 2017    Bylo sňato: 18. října 2017

Exekutorský úřad Hodonín - dražební vyhláška

Oznámení č.j. MUPO-41716/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. září 2017    Bylo sňato: 4. října 2017

Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: Novostavba pasivního RD v Přibicích na pozemcích p. č. 2684, 2685/2, 2205/1 v k.ú. Přibice.

Oznámení č.j. MUPO-41659/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. září 2017    Bylo sňato: 4. října 2017

Oznámení zahájení řízení o nařízení odstranění stavby: Novostavba pasivního RD v Přibicích na pozemcích p. č. 2684, 2685/2, 2205/1 v k. ú. Přibice.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2017    Bylo sňato: 3. října 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent sociální odboru

- přihláška

vyvěšeno   14.9.2017      sňato    2.10.2017

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 14. září 2017    Bylo sňato: 5. října 2017

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

vyvěšeno   14.9.2017      sňato   5.10.2017

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-40694/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 11. září 2017    Bylo sňato: 27. září 2017

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Prodloužení vedení závlahového systému na pozemcích p. č. 8103, 8097,  8106, 8133 8256 v k.ú. Drnholec a na pozemcích p. č. 1757, 2035, 2024, 2067, 1941 v k.ú. Troskotovice.

Informace chovatelům drůbeže

Bylo vyvěšeno dne: 11. září 2017    Bylo sňato: 11. října 2017

Informace o zveřejnění článku o znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s ptačí chřipkou v České republice na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Usnesení č.j. Č.j.: 137 Ex 13798/15-101

Bylo vyvěšeno dne: 11. září 2017    Bylo sňato: 20. října 2017

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián - dražební vyhláška

Změna sídla FÚ JMK, územní pracoviště Brno III

Bylo vyvěšeno dne: 11. září 2017    Bylo sňato: 31. října 2017

Od 25.9.2017 bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, fungovat v nové budově na adrese Šumavská 35, Brno. Dne 20. září bude dané pracoviště na stávající adrese (Šumavská 31) otevřeno jen do 12. hodiny. Ve dnech 20. až 22. září pak bude pracoviště kvůli přesunu telefonicky nedostupné - viz oznámení.

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 8. září 2017    Bylo sňato: 22. září 2017

Dne 8.9.2017 se koná zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - program

Elektronická dražební vyhláška

Bylo vyvěšeno dne: 7. září 2017    Bylo sňato: 13. října 2017

Exekutorský úřad Brno-město

- Usnesení č.j. 056 EX 7895/12 - 57
- Usnesení č.j. 056 EX 7895/12 - 59

Pozvánka s programem na zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 6. září 2017    Bylo sňato: 14. září 2017

Dne 13.9.2017 se koná od 16:00 hodin v kongresovém sále MÚ zasedání zastupitelstva města Pohořelice.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Bylo vyvěšeno dne: 4. září 2017    Bylo sňato: 21. října 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech  20. a 21. října 2017.  

Podle § 14c, písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (*.pdf)

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 3. září 2017    Bylo sňato: 19. září 2017

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 1. září 2017    Bylo sňato: 22. září 2017

Dne 21.9.2017 od 7:30 do 15:30
Vypnutá oblast: Brněnská čp. 2, 4, 5, stánek vedle č.p. 5, VaK na parc. k/996

Usnesení č.j. 203 Ex 06930/08-95

Bylo vyvěšeno dne: 1. září 2017    Bylo sňato: 19. října 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu