Leden 2018 Archiv Úřední deska

Informace o návrhu VPS č.j. MUPO-4475/2018/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 31. ledna 2018    Bylo sňato: 9. února 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava krovu kostela sv. J. Křtitele ve Vlasaticích na pozemku p. č. st. 207 v k.ú. Vlasatice.

Podpora obnovy kulturních památek v roce 2018

Bylo vyvěšeno dne: 31. ledna 2018    Bylo sňato: 28. února 2018

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2018 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28.2.2018 na MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Usnesení č.j. 122 EX 414/17-17

Bylo vyvěšeno dne: 23. ledna 2018    Bylo sňato: 28. února 2018

Exekutorský úřad Kroměříž - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 203 Ex 00878/14-105

Bylo vyvěšeno dne: 23. ledna 2018    Bylo sňato: 14. března 2018

Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška

Usnesení č.j. 133 EX 2124/12-140

Bylo vyvěšeno dne: 23. ledna 2018    Bylo sňato: 8. února 2018

Exekutorský úřad Znojmo - usnesení o odročení dražby na neurčito

Usnesení č.j. MUPO-3355/2018/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 23. ledna 2018    Bylo sňato: 8. února 2018

Usnesení o přerušení územního řízení na stavbu: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 na pozemcích v katastrálních územích Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

Usnesení č.j. 142 EX 0189/17-055

Bylo vyvěšeno dne: 19. ledna 2018    Bylo sňato: 19. února 2018

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M. - Výzva nájemcům k nemovitým věcem

Oznámení Krajského úřadu JMK

Bylo vyvěšeno dne: 17. ledna 2018    Bylo sňato: 17. února 2018

KÚ JMK, odbor životního prostředí - Oznámení záměru "Likvidace těžebního prostoru Smolín", k.ú. Smolín, okr. Brno-venkov.

Do oznámení lze nahlédnout na sekretariátu, odbor Kancelář tajemníka ve dnech pondělí-středa od 8:00 do 17:00 hod.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 16. ledna 2018    Bylo sňato: 31. ledna 2018

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

- strážník městské policie

- přihláška

 

vyvěšeno   16. 1. 2018      sňato  31.1.2018

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 15. ledna 2018    Bylo sňato: 29. ledna 2018

Vědoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo

- referent odboru dopravy - zkušební komisař

- přihláška

vyvěšeno 15. 1. 2018      sňato  29.1.2018

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky - druhé kolo

Bylo vyvěšeno dne: 15. ledna 2018    Bylo sňato: 28. ledna 2018

Starosta města Pohořelice podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů oznamuje: oznámení

VV - o možnosti převzít písemnost SZ MUPO 5638/2017

Bylo vyvěšeno dne: 11. ledna 2018    Bylo sňato: 11. února 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

oznamuje

Gregorz Andrzej Laska nar. 15.10.1969, bytem Fzeszów 35-213, Dwozzysko č.p.42
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-1713/2018/OD/JLE, ze dne 10.01.2018
příkaz č.j. MUPO-54115/2017/OD/LJE, ze dne 29.11.2017
informační formulář, č.j. MUPO-54126/2017/OD/JLE, ze dne 29.11.2017

Veřejná vyhláška           Usnesení

VV - o možnosti převzít písemnost SZ MUPO 9698/2017

Bylo vyvěšeno dne: 11. ledna 2018    Bylo sňato: 11. února 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

oznamuje

Krzysztof Józef Mazur nar. 12.07.1973, bytem 552 00 Oława, Rynek 23
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-1749/2018/OD/JLE, ze dne 10.01.2018
příkaz č.j. MUPO-54229/2017/OD/LJE, ze dne 30.11.2017
informační formulář, č.j. MUPO-54232/2017/OD/JLE, ze dne 30.11.2017

Veřejná vyhláška       Usnesení

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 10. ledna 2018    Bylo sňato: 30. ledna 2018

Dne 29.01.2018 od 07:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Vídeňská č.p. 994, 323, 499, 1025 (pouze OM 4190035653)

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 9. ledna 2018    Bylo sňato: 7. března 2018

Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

VV o možnosti převzít písemnosti SZ MUPO 322520

Bylo vyvěšeno dne: 9. ledna 2018    Bylo sňato: 9. února 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,


oznamuje

Dejan Novakovič nar. 12.03.1982, bytem Beograd, Jelezovačka 34

možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o ustanovení opatrovníka, č. j. MUPO-219/2018/OD/JLE, ze dne 03.01.2018  příkaz č.j. MUPO-55372/2017/OD/LJE, ze dne 11.12.2017  informační formulář, č.j. MUPO-55375/2017/OD/JLE, ze dne 11.12.2017

Veřejná vyhláška        písemnost 219-2018

Rozhodnutí č.j. MUPO-34047/2017/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 8. ledna 2018    Bylo sňato: 24. ledna 2018

Rozhodnutí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba RD, vč. napojení na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích par. č. 6652, 5140/2 v k.ú. Vlasatice.

Příloha: Situace

Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

Bylo vyvěšeno dne: 5. ledna 2018    Bylo sňato: 31. října 2018

 Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

Informace Finančního úřadu pro JMK

Bylo vyvěšeno dne: 3. ledna 2018    Bylo sňato: 6. února 2018

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Výzva k vyjádření č.j. MUPO-152/2018/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 3. ledna 2018    Bylo sňato: 19. ledna 2018

Výzva k vyjádření k podanému odvolání do rozhodnutí o umístění stavby: Čistírna odpadních vod a kanalizace Troskotovice.

Příloha: Odvolání

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 2. ledna 2018    Bylo sňato: 20. ledna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemků.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 2. ledna 2018    Bylo sňato: 18. ledna 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu