Říjen 2018 Archiv Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2018    Bylo sňato: 15. listopadu 2018

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - plánek

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2018    Bylo sňato: 16. listopadu 2018

Dne 15. 11. 2018 od 8:00 do 16:00 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská, lokalita zahrádky za COOP, parcely K/1100/3, K/1101 (mapa)

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 29. října 2018    Bylo sňato: 13. listopadu 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru kancelář tajemníka - evidence OP a CP

- přihláška

Usnesení č.j.188 EX 299/17-170

Bylo vyvěšeno dne: 26. října 2018    Bylo sňato: 30. listopadu 2018

Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, Mgr. Martin Roubal - usnesení o nařízení elektronické dražby

Seminář o kotlíkových dotací JMK

Bylo vyvěšeno dne: 26. října 2018    Bylo sňato: 20. listopadu 2018

Město Pohořelice Vás zve na informační seminář o kotlíkových dotacích dne 19. 11. 2018 od 16:00 hod. v kongresovém sále MÚ - pozvánka + program

Volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 25. října 2018    Bylo sňato: 31. října 2018

Město Pohořelice prodlužuje vyhlášené výběrové řízení na pozici:

- strážník městské policie

- přihláška

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2018    Bylo sňato: 1. listopadu 2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Pohořelice se koná dne 31. 10. 2018 od 17:00 hod. v kongresovém sále MÚ.

Stavební povolení

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2018    Bylo sňato: 8. listopadu 2018

 

Loděnice, obytný soubor Na Malešovické U kaple, SO 102 Vodovod a SO 103 Kanalizace splašková

 

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2018    Bylo sňato: 8. listopadu 2018

Zrušení zákazu odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon - celý text zde

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 23. října 2018    Bylo sňato: 8. listopadu 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha, - viz plánek

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 67508/12-64

Bylo vyvěšeno dne: 22. října 2018    Bylo sňato: 22. listopadu 2018

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - usnesení o opakované dražbě

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 22. října 2018    Bylo sňato: 2. listopadu 2018

Dne 1. 11. 2018 od  8:30 hod. se koná zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 51572/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 15. října 2018    Bylo sňato: 31. října 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 51572/2018/OD/SAM - Stanovení přechodné úpravy provozu pro akci  "Pohořelice, Brněnská ulice - cyklistická stezka a chodníky"  od 17.10.2018 - 15.12.2018.

Příloha - Přechodné dopravní značení

Veřejná vyhláška č.j. MUPO 45765/2018/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 11. října 2018    Bylo sňato: 27. října 2018

Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ - oznámení zahájení územního řízení  pro stavbu "Ivaň, obnova TS ZD"

Stavební povolení - Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace

Bylo vyvěšeno dne: 10. října 2018    Bylo sňato: 29. října 2018

Rozhodnutí 50665/2018 v plném znění

Rozpočtové opatření 2018 - č. 7

Bylo vyvěšeno dne: 9. října 2018    Bylo sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22771/ro-7-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 26.9.2018, usnesení č. 51/XXVII/18).

Dražební vyhláška č.j. 4230314/18-3004-80542-708540

Bylo vyvěšeno dne: 8. října 2018    Bylo sňato: 8. listopadu 2018

Finanční úřad pro JMK vydává dražební vyhlášku - dražba nemovitých věcí

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Bylo vyvěšeno dne: 8. října 2018    Bylo sňato: 24. října 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje:

Veřejnou vyhlášku č. j. MUPO-49930/2018/OD/BRI - pro adresáta Michal Gabor Lasiewicz,  nar. 1980

Veřejnou vyhlášku č. j. MUPO-50248/2018/OD/BRI - pro adresáta Jerzy Józef Migdal, nar. 1975

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí

Bylo vyvěšeno dne: 6. října 2018    Bylo sňato: 5. listopadu 2018

Městský úřad Pohořelice, jako příslušný registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí ve správním obvodu ORP Pohořelice, v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zveřejňuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí.

Seznámení s podklady pro rozhodnutí č.j. MUPO-48033/2018/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2018    Bylo sňato: 20. října 2018

Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Oplocení na pozemku p. č. 6398 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 49691/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2018    Bylo sňato: 20. října 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Opatření obecné povahy  - č. j. MUPO 49691/2018/OD/SAM- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

silnice:  III/41621 Žabčice-Vranovice-Pasohlávky

pro realizaci akce: ,,Slavnostní výlov rybníka Vrkoče"  ve dnech 25.10.2018 - 28.10 2018 denně od 7:30 hod. do 17:00 hod.

Příloha - Přechodné dopravní značení

Záměr zveřejnění nepropachtovaného majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 3. října 2018    Bylo sňato: 7. února 2019

Státní pozemkový úřad zveřejňuje seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků v k. ú. Smolín a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Veřejná vyhláška č.j. OD/16222/2018-2 KR

Bylo vyvěšeno dne: 3. října 2018    Bylo sňato: 19. října 2018

Městský úřad Židlochovice - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s opravou mostu 52510-8 v
k. ú. Medlov

Výzva č.j. SBS 26587/2017/OBÚ-01/6

Bylo vyvěšeno dne: 1. října 2018    Bylo sňato: 17. října 2018

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského vydává veřejnou vyhlášku - Koncept rozhodnutí a odůvodnění pro stanovení dobývacího prostoru Smolín pro organizaci PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. Němčičky.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 1. října 2018    Bylo sňato: 17. října 2018

Dne 16.10.2018 od 09:00 do 14:00 hod.

Vypnutá oblast: VaK ČSOV Nová Ves u Pohořelic

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu