Listopad 2018 Archiv Úřední deska

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2018    Bylo sňato: 17. prosince 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru územního plánování a stavebního úřadu

- přihláška

vyvěšeno 27.11.2018     sňato:  17.12.2018

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2018    Bylo sňato: 7. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení funkčního místa:

Výběrové řízení se prodlužuje do 7. 12. 2018

- investiční referent

- přihláška

vyvěšeno 13.11.2018         sňato:  7. 12. 2018

Výběrové řízení na pracovní pozici

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2018    Bylo sňato: 30. prosince 2018

Obec Vranovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici - matrikářka

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení č.j. MUPO-60623/2018/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2018    Bylo sňato: 14. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení k vodnímu dílu "III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, Dešťová kanalizace", č.j. MUPO-60623/2018/ZP/VOL

Oznámení zveřejnění záměru

Bylo vyvěšeno dne: 28. listopadu 2018    Bylo sňato: 28. prosince 2018

 

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí „Pohořelice II.“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru.

 

 

Rozpočtové opatření 2018 - č. 9

Bylo vyvěšeno dne: 28. listopadu 2018    Bylo sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23509/ro-9-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 21.11.2018, usnesení č. 23/2/18).

Územní rozhodnutí č. 43/2018 č.j. MUPO-28967/2018/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 27. listopadu 2018    Bylo sňato: 13. prosince 2018

Územní rozhodnutí č. 43/2018 o umístění stavby: Ivaň, obnova TS ZD na pozemcích v k.ú. Ivaň.

Příloha: Výkres situace C3

Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2018    Bylo sňato: 31. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024:

Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024 je zveřejněn zde http://www.pohorelice.cz/navrh-rozpoctu-na-rok-2019-a-navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-na-roky-2020-2024-2. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 hodin v kanceláři C 336a, správce rozpočtu.

Oznámení o zahájení společného územního a vodoprávního řízení

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2018    Bylo sňato: 13. prosince 2018

Pohořelice, vodovodní řad Loděnická

Oznámení DSO Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bylo sňato: 22. prosince 2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů na rok 2018 pro členské obce DSO Čistá Jihlava

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bylo sňato: 22. prosince 2019

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2019

Veřejná vyhláška SZ MUPO 6557/2018

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2018    Bylo sňato: 10. prosince 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
oznamuje

Emilio Micone nar. 21.06.1957, bytem Arce, Via Stazione č.p. 71
možnost převzít následující písemnosti:


usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-57651/OD/MRO, ze dne 09.11.2018
příkaz č.j. MUPO-36286/OD/MRO, ze dne 8.8.2018
informační formulář, č.j. MUPO-36286/OD/MRO, ze dne 8.8.2018

Veřejná vyhláška SZ MUPO 7198/2018

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2018    Bylo sňato: 10. prosince 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
oznamuje

Robert Tadeusz Głowacki nar. 13.11.1959, bytem 1130 Wien, Egonj Schilergasse 55
možnost převzít následující písemnosti:

usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-57585/OD/MRO, ze dne 09.11.2018
příkaz č.j. MUPO-38446/OD/MRO, ze dne 16.8.2018
informační formulář, č.j. MUPO-38446/OD/MRO, ze dne 16.8.2018

Rozpočtové opatření 2018 - č. 8

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2018    Bylo sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23486/ro-8-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 7.11.2018, usnesení č. 10/1/18).

OOP - Uzavírka mostu na silnici I/52

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2018    Bylo sňato: 6. prosince 2018

Vedení objízdných tras z důvodu uzavření silnice I/52 (most ev.č. 52-059)

Opatření obecné povahy
Celková situace

Detail 1  Detail 2  Detail 3  Detail 4  Detail 5

Veřejná vyhláška SZ MUPO 5404/2018

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2018    Bylo sňato: 10. prosince 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost


Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
oznamuje


Maciej Marek Kubik nar. 05.09.1990, bytem 316 24 Kraków, Osiedle Piastów No. 27/41
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-57601/OD/MRO, ze dne 09.11.2018
příkaz č.j. MUPO-33015/OD/MRO, ze dne 25.07.2018
informační formulář, č.j. MUPO-33015/OD/MRO, ze dne 25.07.2018

Veřejná vyhláška SZ MUPO 5409/2018

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2018    Bylo sňato: 10. prosince 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, .... oznamuje

Yoandris Fuentes Cuevas nar. 14.04.1984, bytem 000 14 Guidonia Montecelio, Giovanni Battista Tiepolo No. 10
možnost převzít následující písemnosti:

usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-57581/OD/MRO, ze dne  09.11.2018
příkaz č.j. MUPO-30067/OD/MRO, ze dne 12.7.2018
informační formulář, č.j. MUPO-30067/OD/MRO, ze dne 12.7.20178

Veřejná vyhláška - dokument

Usnesení č.j. JMK 157727/2018

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2018    Bylo sňato: 5. prosince 2018

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí - Usnesení o přerušení řízení "navýšení max. zásobní hladiny na kótu 170,35 m n. m. a změny manipulačního řádu pro vodní dílo Nové Mlýny střední a dolní nádrž".

Usnesení č.j. 124 EX 4326/16-119

Bylo vyvěšeno dne: 14. listopadu 2018    Bylo sňato: 10. ledna 2019

Exekutorský úřad Litoměřice vydává Dražební vyhlášku (o elektronické dražbě) 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 14. listopadu 2018    Bylo sňato: 29. listopadu 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz mapka

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 12. listopadu 2018    Bylo sňato: 1. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku státu

Bylo vyvěšeno dne: 12. listopadu 2018    Bylo sňato: 14. února 2019

ČR - Státní pozemkový fond oznamuje zamýšlený převod pozemku

Upozornění pro občany

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2018    Bylo sňato: 16. listopadu 2018

Vážení občané,

ve čtvrtek 15. 11. 2018 nebude možné z technických důvodů přijímat hotovost a platební karty na všech pokladnách Městského úřadu Pohořelice. Děkujeme za pochopení. 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 8. listopadu 2018    Bylo sňato: 15. listopadu 2018

II. Zasedání zastupitelstva města Pohořelice se koná 14. 11. 2018 v 16:00 hod. v kongresovém sále MÚ.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 7. listopadu 2018    Bylo sňato: 24. listopadu 2018

Dne 23.11.2018 od 08:00 do 16:00
Vypnutá oblast: Žabčice - Písek Žabčice K/1312/21, Mendelova univerzita, Smolín Vodojem

Usnesení č.j.203 Ex 14921/15-205

Bylo vyvěšeno dne: 5. listopadu 2018    Bylo sňato: 10. ledna 2019

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Usnesení č.j. č.j.133 EX 2124/12-157

Bylo vyvěšeno dne: 5. listopadu 2018    Bylo sňato: 9. ledna 2019

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu