Prosinec 2018 Archiv Úřední deska

Záměr bezúplatného převodu pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 31. prosince 2018    Bylo sňato: 18. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr bezúplatného převodu pozemku města v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou (darování)

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2018    Bylo sňato: 7. ledna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - plánek

Záměr pronájmu pozemků města

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2018    Bylo sňato: 7. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Nová Ves

Oznámení o zveřejnění

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2018    Bylo sňato: 21. prosince 2019

Sdružení obcí Čistá Jihlava oznamuje zveřejnění dokumentů - viz příloha.

Rozpočtové opatření 2018 - č. 10

Bylo vyvěšeno dne: 20. prosince 2018    Bylo sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23709/ro-10-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 19.12.2018, usnesení č. 24/4/18).

Opravné rozhodnutí č.j. MUPO-63261/2018/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 18. prosince 2018    Bylo sňato: 3. ledna 2019

Opravné rozhodnutí pro stavbu: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 na pozemcích v katastrálních územích Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 17. prosince 2018    Bylo sňato: 2. ledna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o zahájení řízení č.j. MUPO-63284/2018/ZP/TRR ze dne 17.12.2018

Bylo vyvěšeno dne: 17. prosince 2018    Bylo sňato: 31. prosince 2018

Prodloužení termínu dokončení vodního díla "Vlasatice - kanalizace a ČOV", které bylo povoleno rozhodnutím č.j. MUPO-32309/2016/ZP/TRR ze dne 9.12.2016, které nabylo právní moci dne 10.1.2017.

Informace o účastníkovi řízení č.j. MUPO-63081/2018/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 17. prosince 2018    Bylo sňato: 2. ledna 2019

Informace o účastníkovi územního řízení na stavbu: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16.100 - 19,200 na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic.

Usnesení č.j. MUPO-62929/2018/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 17. prosince 2018    Bylo sňato: 2. ledna 2019

Usnesení o prodloužení termínu územního řízení na stavbu: Dálnice D52, stavba 5204.1 Pohořelice - Nová Ves

Provozní doba úřadu o Vánočních svátcích

Bylo vyvěšeno dne: 13. prosince 2018    Bylo sňato: 1. ledna 2019

Městský úřad Pohořelice bude ve dnech 27. a 28. 12 .2018 z provozních důvodů uzavřen. Provozní doba bude 31. 12. 2018 do 11 hod.

Dále upozorňujeme, že ve dnech 17. až 31. 12. 2018 nebude možné na MěÚ  provádět úhrady platebními kartami.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Zdeněk Blecha, vedoucí úřadu

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 10. prosince 2018    Bylo sňato: 8. ledna 2019

Dne  08.01.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Smolín Vodojem, Žabčice - dvůr Oulehla - Písek Žabčice

Vypnutí se netýká domácností.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2018    Bylo sňato: 13. prosince 2018

Dne 12. 12. 2018 se koná v 16:00 hod. zasedání zastupitelstva města Pohořelice - Oznámení s programem

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-61585/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2018    Bylo sňato: 22. prosince 2018

Dne 05.11.2018 podala u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost obec
Šumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice, IČO: 00637602 v zast. KAPEGO projekt s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory, 28. řijna 1142/168, 709 00 Ostrava Poruba, IČ: 29395933 o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:


„Šumice – rekonstrukce chodníků“
na
pozemcích KN parc.č. 18/1, 18/2, 18/3, 100 (st.), 405, 1967/1, 1978, 2011/7, 2011/10, 2355/1,
2381/2, 2404/3, 2404/4, 2404/5, 2417, 3630, 3950, 18/6, v k.ú. Šumice.

oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-verejnou-vyhlaskou-cj-mupo-615852018odsam

Oznámení zahájení územního řízení č.j. MUPO-61123/2018/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 4. prosince 2018    Bylo sňato: 20. prosince 2018

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby: Přístupová optická síť Cvrčovice - nová zástavba RD na p.č. 121/11, 237/1, 5263/3, 5264/1 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Příloha: Zmenšená situace C.3 - koordinační situace

Výběrové řízení na pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2018    Bylo sňato: 19. prosince 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - částečný úvazek

- přihláška

vyvěšeno:  3.12.2018     sňato:  19.12.2018

Svolání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2018    Bylo sňato: 14. prosince 2018

Svolání k 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2018 od 8:30 hod. - program

Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61269/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2018    Bylo sňato: 20. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61269/2018/OD/SAM - „Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu 

/Pasohlávky – východ, chatová osada/
na pozemcích parc.č. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4573/2, 5014/10, 5014/15, 5014/16, 5015/4,
5016/1, 5016/25, 5016/29, 5024/20, 5025/1, 5108, 5777/1, 5777/2
v k.ú. Pasohlávky.

Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61240/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2018    Bylo sňato: 20. prosince 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MUPO-61240/2018/OD/SAM- - "Pasohlávky - východ, lokalita 32 RD, Technická a dopravní infrastruktura",

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
na pozemcích parc. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4566/126, 4573/2, 5008, 5014/16, 5015/10,
5015/13, 5016/1, 5016/29, 5198/19, 5759/1, 5760/1, 5760/2, 5760/3, 5777/1, 5777/2, 6272 v k. ú.
Pasohlávky.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu