Únor 2018 Archiv Úřední deska

VV - o možnosti převzít písemnost SZ MUPO 593/2017

Bylo vyvěšeno dne: 28. února 2018    Bylo sňato: 19. března 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

oznamuje


Vitaliy Karpyk nar. 01.07.1974, bytem Hotkevica, Ivano-Frankovsk č.p.54, Ukrajina
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-7369/2018/OD/JLE, ze dne 21.02.2018
příkaz č.j. MUPO-56936/2017/OD/LJE, ze dne 21.12.2017
informační formulář, č.j. MUPO-56944/2017/OD/JLE, ze dne 21.12.2017

Veřejná vyhláška     Usnesení

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Bylo vyvěšeno dne: 27. února 2018    Bylo sňato: 27. března 2018

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Usnesení č.j. 97 Ex 3225/14-80

Bylo vyvěšeno dne: 23. února 2018    Bylo sňato: 15. dubna 2018

Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška

Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 21. února 2018    Bylo sňato: 1. března 2018

Zastupitelstvo města Pohořelice se koná dne 28. 2. 2018 v 16:00 hodin v kongresovém sále MÚ.

Svolání zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 19. února 2018    Bylo sňato: 1. března 2018

Program 13. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 1. 3. 2018

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. února 2018    Bylo sňato: 7. března 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

 

Informace o podaném návrhu VPS č.j. MUPO-6543/2018/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2018    Bylo sňato: 25. února 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava statických poruch na kostele sv. Vavřince v Branišovicích na pozemku p. č. 121 v k.ú. Branišovice.

Usnesení č.j. 203 Ex 44441/15-31

Bylo vyvěšeno dne: 15. února 2018    Bylo sňato: 17. března 2018

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor Lukáš Jícha - dražební vyhláška

Rozhodnutí č.j. MUPO-47455/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 14. února 2018    Bylo sňato: 2. března 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: Novostavba RD na pozemcích p. č. 5159, 5158, 5160, 399, 5162 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Rozhodnutí č.j. MUPO-37800/2017/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 14. února 2018    Bylo sňato: 2. března 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: 3 stanoviště pro kontejnery na domovní odpad na pozemcích parc. č. 2565/1, 2565/7, 3060 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Oznámení o odvolání č.j. MUPO-5594/2018/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 13. února 2018    Bylo sňato: 1. března 2018

Oznámení o odvolání a výzva k vyjádření k podanému odvolání do přerušeného územního řízení na stavbu: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16,100 - 19,200 na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves u Pohořelic.

Příloha: Stejnopis odvolání

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 13. února 2018    Bylo sňato: 2. března 2018

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019 - 2021

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. února 2018    Bylo sňato: 1. března 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o řezu dřevin

Bylo vyvěšeno dne: 12. února 2018    Bylo sňato: 31. března 2018

E.ON Česká republika - Oznámení o řezu dřevin

Usnesení č.j. 203 EX 34798/16-184

Bylo vyvěšeno dne: 12. února 2018    Bylo sňato: 28. února 2018

Exekutorský úřad Přerov - usnesení o odročení dražebního jednání

Usnesení č.j. 160 EX 3815/15-107

Bylo vyvěšeno dne: 12. února 2018    Bylo sňato: 15. března 2018

Exekutorský úřad Břeclav - dražební vyhláška

Veřejná vyhláška č.j. SBS 26587/2017/1

Bylo vyvěšeno dne: 10. února 2018    Bylo sňato: 14. března 2018

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno - oznámení o pokračování v řízení o stanovení dobývacího prostoru Smolín a sdělení o nových skutečnostech.

Rozpočtové opatření 2018 - č. 1

Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2018    Bylo sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/19852/ro-1-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.1.2018, usnesení 3/99/18).

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Bylo vyvěšeno dne: 7. února 2018    Bylo sňato: 3. května 2018

Záměrem zveřejnění seznamů nepropachtovaného/nepronajatého majetku je snaha Státního pozemkového úřadu o zajištění užívání nemovitostí na základě platných pachtovních/nájemních smluv k nemovitostem ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.

NOOP-návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42510 v k.ú. Smolín

Bylo vyvěšeno dne: 7. února 2018    Bylo sňato: 25. března 2018

Stanovení dopravního značení spočívá v úpravě dopravního značení silnice III/42510 v k.ú. Smolín po křižovatku se silnicí II/416, podle dokumentace – Situace dopravního značení.

Plné znění

VV o možnosti převzít písemnost SZ MUPO 322/2018

Bylo vyvěšeno dne: 7. února 2018    Bylo sňato: 25. února 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán oznamuje, že
Adrian Woźniak nar. 10.07.1984, bytem 266 00 Radom, Tadeusza Kościuszki č.p.3/5A má
možnost převzít následující písemnosti:

usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-4973/2018/OD/JLE, ze dne 05.02.2018
příkaz č.j. MUPO-2414/2018/OD/LJE, ze dne 15.1.2018
informační formulář, č.j. MUPO-2418/2018/OD/JLE, ze dne 15.1.2018

Veřejná vyhláška

Zahájení provozu na zdravotním středisku

Bylo vyvěšeno dne: 5. února 2018    Bylo sňato: 30. dubna 2018

Termíny začátku ordinování lékařů zpět na Zdravotním středisku, Brněnská 1, Pohořelice.

Exekuční příkaz č.j. 55 EXE 1051//2015-11

Bylo vyvěšeno dne: 1. února 2018    Bylo sňato: 17. února 2018

Exekutorský úřad Chomutov - exekuční příkaz

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu