Březen 2018 Archiv Úřední deska

Usnesení č.j. 199 EX 100073/16-192

Bylo vyvěšeno dne: 29. března 2018    Bylo sňato: 29. dubna 2018

Exekutorský úřad Vsetín, Mgr. Pavel Skácel - dražební vyhláška

Záměr prodeje pozemku města

Bylo vyvěšeno dne: 29. března 2018    Bylo sňato: 30. dubna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemků města.

Veřejná vyhláška MUPO-4953/2018

Bylo vyvěšeno dne: 28. března 2018    Bylo sňato: 13. dubna 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené působnosti rozhodl ve věci účastníka řízení a oznamuje, že rozhodnutí vydané Městským úřadem Pohořelice, odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 05. února 2018, Č.j.:MUPO-4953/2018/OD/JLE, které nabylo právní moci dne 01. března 2018 a vykonatelnosti dne 31. března 2018, pozbylo právní moci.

plné znění vyhlášky

Usnesení č.j. 60 D 555/2016-205

Bylo vyvěšeno dne: 26. března 2018    Bylo sňato: 17. dubna 2018

Městský soud v Brně - usnesení o nařízení dražebního jednání

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 26. března 2018    Bylo sňato: 11. dubna 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 26. března 2018    Bylo sňato: 11. dubna 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha

Informace o řízení o odstranění stavby č.j. MUPO-12803/2018/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 26. března 2018    Bylo sňato: 11. dubna 2018

Informace o řízení o odstranění stavby: 3 stanoviště pro kontejnery na domovní odpad na pozemcích par. č. 2565/1, 2565/208, 2565/17, 3060 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Státní pozemkový úřad

Bylo vyvěšeno dne: 23. března 2018    Bylo sňato: 24. dubna 2018

Veřejná nabídka pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 20. března 2018    Bylo sňato: 31. prosince 2018

Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 16. března 2018    Bylo sňato: 1. dubna 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - plánek

Stanovení dopravního značení SMOLÍN

Bylo vyvěšeno dne: 15. března 2018    Bylo sňato: 8. dubna 2018

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení § 77 odst. 1 písm.c) a odst. 5,  ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích....

stanovení místní úpravy provozu

Stanovení dopravního značení spočívá v úpravě dopravního značení silnice III/42510 v k.ú. Smolín po křižovatku se silnicí II/416, podle dokumentace – Situace dopravního značení.

Stanovení_DZ_opatř._obecné_povahy_silnice_III/42510

Slavnostní otevření Zdravotního střediska v Pohořelicích

Bylo vyvěšeno dne: 13. března 2018    Bylo sňato: 24. dubna 2018

Srdečně zveme všechny zájemce a veřejnost na prohlídku zrekonstruovaného Zdravotního střediska na Brněnské ulici. Slavnostní otevření se uskuteční v úterý 20. 3. 2018 od 18:00 do 20:00 hodin.

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 8. března 2018    Bylo sňato: 11. května 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku p. č. 56 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 8. března 2018    Bylo sňato: 24. března 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 8. března 2018    Bylo sňato: 24. března 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 8. března 2018    Bylo sňato: 27. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 2753 v k. ú. Smolín.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 7. března 2018    Bylo sňato: 23. března 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2018    Bylo sňato: 30. března 2018

Dne 29. 3. 2018 od 7:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, lokalita zahrádky Brněnská za COOP

Oznámení o konání veřejné dražby

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2018    Bylo sňato: 23. března 2018

ČR - Ministerstvo obrany oznamuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné.

Záměr odprodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 6. března 2018    Bylo sňato: 24. března 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků p. č. 7383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. března 2018    Bylo sňato: 21. března 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz plánek

Rozpočtové opatření 2018 - č. 2

Bylo vyvěšeno dne: 4. března 2018    Bylo sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20132/ro-2-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.2.2018, usnesení 3/XXIII/18).

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 II

Bylo vyvěšeno dne: 1. března 2018    Bylo sňato: 30. června 2018

Město Pohořelice zveřejňuje "Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 II".

 • Dotační program II.
 • Žádost o dotaci z rozpočtu Města Pohořelice II.
 • Příloha č. 5 Rozpočet akce II.
 • Příloha č. 6 Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty II.
 • Příloha č. 7 Doplňující informace k žádosti II.
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy II.
 • Informace o podaném návrhu VPS č.j. MUPO-8784/2018/SU/SOP

  Bylo vyvěšeno dne: 1. března 2018    Bylo sňato: 10. března 2018

  Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií na pozemku p. č. 389/10 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Informace

  Aktuální úřední hodiny:

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Hlavní pokladna (přízemí):

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Město Pohořelice
  Vídeňská 699
  691 23 Pohořelice

  Podatelna tel.: 519 301 311
  Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Sbírka právních předpisů

  31551

  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu