Květen 2018 Archiv Úřední deska

Rozpočtové opatření 2018 - č. 3

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2018    Bylo sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20314/ro-3-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 9.5.2018, usnesení 7/XXIV/18).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. května 2018    Bylo sňato: 15. června 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 29. května 2018    Bylo sňato: 22. června 2018

Dne 21. 6. 2018 od 8:00 do 13:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice vodárna

Výběrové řízení č.j. BBV/14/18

Bylo vyvěšeno dne: 28. května 2018    Bylo sňato: 20. června 2018

ÚZSVM zveřejňuje oznámení o vyhlášení výběrového řízení s aukcí a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitých věcí.

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 24. května 2018    Bylo sňato: 23. června 2018

Dne 22.6.2018 od 7:30 do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice - Nová Ves, Ivaň

Opravné rozhodnutí MUPO-21665/2018/RA/SIF

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bylo sňato: 23. června 2018

Městský úřad Pohořelice odbor dopravy a silničního hospodářství - OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ č.j. MUPO-21665/2018/RA/SIF

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bylo sňato: 25. května 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent sociálního odboru

- přihláška

vyvěšeno:  20.4.2018        sňato :  25.5.2018

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bylo sňato: 8. června 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

- referent sociálního odboru-SPOD

- přihláška

vyvěšeno  23.5.2018     sňato   8.6.2018

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bylo sňato: 15. června 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

referent odboru územního plánování a stavebního úřadu-stavební řízení

- přihláška

vyvěšeno  23. 5. 2018      sňato  15. 6. 2018

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bylo sňato: 15. června 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

referent odboru územního plánování a stavebního úřadu-územní plánování

- přihláška

vyvěšeno  23. 5. 2018      sňato  15. 6. 2018

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bylo sňato: 14. června 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

- referent odboru dopravy - přestupkové řízení

- přihláška

vyvěšeno  23. 5. 2018      sňato  14. 6. 2018

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bylo sňato: 7. června 2018

Dne 7. 6. 2018 od 7:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská zahrádky vnitřní řádek od parcel k/7145 a k/7149 po parcely k/7195 a k/7199.

Konkurs

Bylo vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bylo sňato: 16. června 2018

Městys Troskotovice vyhlašuje konkurs na pozici - ředitel/ředitelka Základní školy a mateřské školy Troskotovice - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2018    Bylo sňato: 3. června 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2018    Bylo sňato: 3. června 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 16. května 2018    Bylo sňato: 1. června 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 15. května 2018    Bylo sňato: 31. května 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - nákres; - nákres

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 III

Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2018    Bylo sňato: 1. září 2018

Město Pohořelice zveřejňuje "Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 III".

 • Dotační program III.
 • Žádost o dotaci z rozpočtu Města Pohořelice III.
 • Příloha č. 5 Rozpočet akce III.
 • Příloha č. 6 Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty III.
 • Příloha č. 7 Doplňující informace k žádosti III.
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy III.
 • Usnesení č. j. 203 Ex 67508/12-43

  Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2018    Bylo sňato: 5. července 2018

  Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Jícha - dražební vyhláška

  Usnesení č. j. 203 Ex 05697/14-129

  Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2018    Bylo sňato: 28. června 2018

  Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

  Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Bylo vyvěšeno dne: 10. května 2018    Bylo sňato: 26. května 2018

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - mapka

  Zveřejnění záměru na prodej pozemků

  Bylo vyvěšeno dne: 4. května 2018    Bylo sňato: 4. června 2018

  ÚZSVM ČR - oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/12/2018 a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k. ú. Valtice.

  Oznámení o zahájení územního řízení

  Bylo vyvěšeno dne: 3. května 2018    Bylo sňato: 18. května 2018

  „Optika Přibice 2“,
  podzemní telekomunikační vedení sítí elektronických komunikací na pozemku parc. č.
  st.208, st.191, st.209, st. 319/2, st. 317, st. 318, st. 315, 1648/5, st.418, st.377, 1650/16, st.350, st.275, st.276, st.277, 1558, 1660/12, 1660/19, 2549/1, st.269, 2712/3, 1842, 1843/2, 1849/1, 1852/3, 1849/8, 1852/18, 1852/26, 1843/7, 2712/1, 1664/116, 2207/3, 1664/4, 2205/1, 2200/1, 1613/2, 1614, 1665/4, 2806/1, 1631/3, 1631/4, 4631/2, st. 351, 2206/1, 2199/2, 2199/3, 2199/1, 2199/6, 1644/14, 1666, 2205/2, 1664/49, 1665/13, 1665/3, 2205/8, 2817/2, 1665/1, st. 383, 2205/3, 1664/10, 1664/21, 1532/1, 1531/1, 1531/33, 1292/6, 1296/29, 1296/30, 2190/6, 1533/5, 1534/2, 2197/1, 2197/3, 1536/11, 1534/6, 1534/5, 1139/6, 1533/6, 1533/7, 1534/4, 1536/1, 1535/3, 2198/1, 1644/2, 2197/2, 1644/1, 1644/3, 2187/9, 1643/3, 2188/5, 1644/45, 1644/4, 1645/1, vše v k.ú. Přibice.

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

  Bylo vyvěšeno dne: 2. května 2018    Bylo sňato: 10. května 2018

  Dne 9. 5. 2018 se koná v 16:00 hod. v kongresovém sálu MÚ zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Informace

  Aktuální úřední hodiny:

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Hlavní pokladna (přízemí):

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Město Pohořelice
  Vídeňská 699
  691 23 Pohořelice

  Podatelna tel.: 519 301 311
  Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Sbírka právních předpisů

  31551

  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu