Červenec 2018 Archiv Úřední deska

Pasohlávky – rekonstrukce kanalizačního řadu

Bylo vyvěšeno dne: 30. července 2018    Bylo sňato: 15. srpna 2018


Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 26. července 2018    Bylo sňato: 14. srpna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 25. července 2018    Bylo sňato: 10. srpna 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 25. července 2018    Bylo sňato: 10. srpna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018-2043)

Bylo vyvěšeno dne: 24. července 2018    Bylo sňato: 24. srpna 2018

Závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 32125/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 23. července 2018    Bylo sňato: 8. srpna 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 32125/2018/OD/SAM -   Stanovení přechodné úpravy provozu pro akci "Pohořelice, Brněnská ulice - cyklistická stezka a chodníky"

Příloha - Přechodné dopravní značení

Rozhodnutí - stavební povolení č. j. MUPO-31863/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 20. července 2018    Bylo sňato: 5. srpna 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Stavební povolení č. j. MUPO-31863/OD/SAM - na stavbu "Pohořelice - IV. etapa, ulice Polní - inženýrské sítě"

Upozornění E.ON

Bylo vyvěšeno dne: 19. července 2018    Bylo sňato: 19. srpna 2018

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

Oznámení o zveřejnění

Bylo vyvěšeno dne: 19. července 2018    Bylo sňato: 31. prosince 2018

Sdružení obcí Čistá Jihlava - Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

Veřejná vyhláška č.j. SBS 26587/2017/OBÚ/-01/5

Bylo vyvěšeno dne: 19. července 2018    Bylo sňato: 4. srpna 2018

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - Oznámení doplnění podkladů pro stanovení dobývacího prostoru Smolín 

Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě

Bylo vyvěšeno dne: 11. července 2018    Bylo sňato: 27. července 2018

Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě - stavební povolení

Výběrové řízení BBV/015/2018

Bylo vyvěšeno dne: 11. července 2018    Bylo sňato: 1. srpna 2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení o nejvýhodnější nabídku na koupi pozemku

Možnost převzetí zásilek

Bylo vyvěšeno dne: 9. července 2018    Bylo sňato: 27. července 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
oznamuje
Petar Hrtica nar. 08.08.1982, bytem 1020 Wien, Vorgartenstr No. 128/1051
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-23640/2018/OD/JLE, ze dne 06.06.2018
příkaz č.j. MUPO-18244/2018/OD/LJE, ze dne 25.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-18250/2018/OD/JLE, ze dne 25.4.2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznamuje
Jacek Marek Wojtasik nar. 30.04.1954, bytem 014 39 Warszawa, Dalibora No. 8
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-20960/2018/OD/JLE, ze dne 16.05.2018
příkaz č.j. MUPO-14712/2018/OD/LJE, ze dne 9.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-14721/2018/OD/JLE, ze dne 9.4.2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznamuje
Damian Cukierski nar. 26.05.1990, bytem 282 00 Staszów, Jana Pawła II 409
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-15234/2018/OD/JLE, ze dne 11.04.2018
rozhodnutí č.j. MUPO-6208/2018/OD/LJE, ze dne 14.2.2018
informační formulář, č.j. MUPO-6252/2018/OD/JLE, ze dne 14.2.2018

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se adresátu prokazatelně nedaří doručovat.
Uvedené písemnosti lze převzít u oprávněné úřední osoby, Ing. Jiřího Ledviny, v budově Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 1. patro, místnost č. C205, v úředních hodinách nebo individuálně dle telefonické domluvy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Ing. Miroslav Šár
Vedoucí odboru

Záměr odprodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 4. července 2018    Bylo sňato: 20. července 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr odprodeje pozemku p. č. 20 v k. ú. Smolín

Návrh Územního plánu Odrovice

Bylo vyvěšeno dne: 4. července 2018    Bylo sňato: 23. srpna 2018

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Odrovice.

Návrh změny č.1 ÚP Přibice

Bylo vyvěšeno dne: 4. července 2018    Bylo sňato: 23. srpna 2018

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č.1 Územního plánu Přibice.

Usnesení č.j. 203 EX 03284/18-35

Bylo vyvěšeno dne: 3. července 2018    Bylo sňato: 19. července 2018

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - dražební vyhláška  o provedení elektronické dražby nemovité věci

Veřejná vyhláška

Bylo vyvěšeno dne: 3. července 2018    Bylo sňato: 19. července 2018

Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly vydává návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranným pásem leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Sokolnice

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu