Leden 2019 Archiv Úřední deska

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 3/2009

Bylo vyvěšeno dne: 28. ledna 2019    Bylo sňato: 13. února 2019

Územní rozhodnutí č. 3/2019 o umístění stavby: Přístupová optická síť Cvrčovice - nová zástavba RD na pozemcích p. č. 121/11, 237/1, 5263/3, 5264/1 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Příloha: Zmenšená situace C3

Veřejná vyhláška MUPO-4181/2019/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2019    Bylo sňato: 13. února 2019

Vlasatice - kanalizace a ČOV

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy Loděnice

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2019    Bylo sňato: 2. února 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy ke změně dokončené stavby nazvané:
"Statické zajištění v místě poruchy arkády fary č.p. 35 v Loděnicích" na pozemku parc.č. 3 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2019    Bylo sňato: 10. února 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Rozhodnutí Č.j.: MUPO-3634/2019/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 24. ledna 2019    Bylo sňato: 10. února 2019

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad vydává stavební povolení na stavbu:
„Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu /Pasohlávky – východ, chatová osada/

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 23. ledna 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2019

Dne 30. 1. 2019 v 16:00 hod. se koná v kongresovém sále MÚ zasedání Zastupitelstva Pohořelice.

Dražební vyhláška - 181 EX 14085/17-323

Bylo vyvěšeno dne: 17. ledna 2019    Bylo sňato: 20. března 2019

Exekutorský úřad Karlovy Vary, Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, soudní exekutor vydává dražební vyhlášku

Usnesení  o zrušení dražby

Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Bylo vyvěšeno dne: 16. ledna 2019    Bylo sňato: 16. února 2019

Veřejná vyhláška -  Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

Bylo vyvěšeno dne: 16. ledna 2019    Bylo sňato: 16. února 2019

Výstavba nové průmyslové haly (logistické centrum) -  Závěr zjišťovacího řízení "Pohořelice II.", k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby č.j. MUPO-2596/2019/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 16. ledna 2019    Bylo sňato: 1. února 2019

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby: Oplocení na pozemku p. č. 6398 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j. MUPO-2413/2019/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 14. ledna 2019    Bylo sňato: 28. ledna 2019

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci stavebního povolení vodního díla "Pasohlávky-východ, lokalita 32 RD, SO 02 - kanalizace dešťová, SO 03 - kanalizace splašková, SO 04 - vodovod, SO 05 - vodovod užitkový" Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí č.j. MUPO-2413/2019/ZP/VOL ze dne 14.1.2019

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j. MUPO-2092/2019/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 14. ledna 2019    Bylo sňato: 28. ledna 2019

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci stavebního povolení vodního díla "Pasohlávky - východ, chatová osada, SO 02 - kanalizace splašková, SO 03 - dešťová kanalizace" Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí č.j. MUPO-2092/2019/ZP/VOL ze dne 14.1.2019.

Exekuční příkaz č. 97EX 992/17-19

Bylo vyvěšeno dne: 14. ledna 2019    Bylo sňato: 30. ledna 2019

Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban vydává exekuční příkaz

Usnesení č.j.133 EX 2124/12-157

Bylo vyvěšeno dne: 10. ledna 2019    Bylo sňato: 6. března 2019

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - Usnesení o odročení dražebního jednání

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. ledna 2019    Bylo sňato: 25. ledna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Informace o návrhu VPS č.j. MUPO-1171/2019/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 9. ledna 2019    Bylo sňato: 18. ledna 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: Stavební úpravy prodejny Jednota 460 na pozemku p. č. st. 169/2 v k.ú. Vranovice nad Svratkou

Veřejná vyhláška MUPO-1172/2019/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 8. ledna 2019    Bylo sňato: 25. ledna 2019

„Pohořelice, vodovodní řad Loděnická"

Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami a společné povolení ke stavbě

Bylo vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bylo sňato: 18. ledna 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami a společné povolení ke stavbě vodního díla "III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, Dešťová kanalizace" č.j. MUPO-137/2019/ZP/VOL ze dne 3.1.2019, příloha - katastrální situace.

Rozpočet města na rok 2019

Bylo vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23725/sr-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 6/III/18).

Tříkrálová sbírka

Bylo vyvěšeno dne: 2. ledna 2019    Bylo sňato: 15. ledna 2019

Oblastní charita Břeclav pořádá ve dnech 4. 1. - 14. 1. 2019 Tříkrálovou sbírku.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu