Říjen 2019 Archiv Úřední deska

Stanovisko ČIŽP č.j. 47/2019/11610

Bylo vyvěšeno dne: 31. října 2019    Bylo sňato: 16. listopadu 2019

Stanovisko ČIŽP k žádosti o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení záměru "Zařízení Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny  - Etapa 2" 

Rozpočtové opatření 2019 - č. 10

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27543/ro-10-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 23.10.2019, usnesení č. 11/23/19).

Oznámení o volném pracovním místě

Bylo vyvěšeno dne: 30. října 2019    Bylo sňato: 4. listopadu 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na pracovní pozici:

- správce městských parků

- přihláška

vyvěšeno  17.10.2019   sňato  4.11.2019

Stanovení přechodnéúpravy provozu

Bylo vyvěšeno dne: 29. října 2019    Bylo sňato: 17. listopadu 2019

Silnice: 396/13 Nová Ves - Drnholec

Kompletní dokument

Stanovisko č.j. JMK 148224/2019

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2019    Bylo sňato: 9. listopadu 2019

Stanovisko Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí k návrhu koncepce "Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050.

Veřejná vyhláška - návrh OOP, obec Loděnice, stálé DZ, č.j. MUPO-57498/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2019    Bylo sňato: 24. listopadu 2019

Návrh opatření obecné povahy,
stálé dopravní značení v obci Loděnice, silnice III/4133.
Kompletní dokumentace zde:

Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost č.j. MUPO-57552/2019/OD/BRI

Bylo vyvěšeno dne: 24. října 2019    Bylo sňato: 9. listopadu 2019

Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost č.j. MUPO-57552/2019/OD/BRI
Kompletní dokumentace zde:

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 22. října 2019    Bylo sňato: 15. listopadu 2019

Dne 4.11.2019 od 8:30 h se koná 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje viz program

Veřejná vyhláška - návrh OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici II/396 č.j. MUPO-57018/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 21. října 2019    Bylo sňato: 21. listopadu 2019

Návrh stanovení dopravního značení spočívá v instalaci stálého svislého DZ v obci Branišovice u hasičské zbrojnice.
Kompletní dokumentace zde:

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení - č. j. MUPO-56717/2019/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 21. října 2019    Bylo sňato: 6. listopadu 2019

Ivaň: nové napojení areálu bývalého VÚ Přibice na vodovod

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 20. října 2019    Bylo sňato: 6. listopadu 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o volném dotovaném pracovním místě

Bylo vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bylo sňato: 8. listopadu 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení dotovaného pracovního místa:

- Komunitní pracovník II

- přihláška

vyvěšeno: 18.10.2019   sňato: 8.11.2019

Oznámení o volném dotovaném pracovním místě

Bylo vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bylo sňato: 8. listopadu 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení dotovaného pracovního místa:

- Komunitní pracovník I

- přihláška

vyvěšeno: 18.10.2019   sňato: 8.11.2019

Opatření obecné povahy - částečná uzavírka Vlasatice - kanalizace a ČOV - stoka A1 č.j. MUPO-56750/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. října 2019    Bylo sňato: 5. listopadu 2019

Částečná uzavírka Vlasatice - kanalizace a ČOV - stoka A1
Termín: 28.10.2019 - 30.11.2019
Kompletní dokumentace zde:

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 16. října 2019    Bylo sňato: 2. listopadu 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz plánek

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 15. října 2019    Bylo sňato: 31. prosince 2019

E.ON upozorňuje na povinnost provádění ořezu a odstranění dřevin 

Zásady pro provádění ořezu a odstranění dřevin

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 15. října 2019    Bylo sňato: 15. listopadu 2019

Dne 14.11.2019 od 7:30 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská - pravá strana čp. 708 - 407 (viz mapa)

Veřejná vyhláška - č. j. MUPO-54902/2019/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 14. října 2019    Bylo sňato: 30. října 2019

Společné povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Obec Branišovice, rekonstrukce vodovodu – lokalita U Zámku"

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 14. října 2019    Bylo sňato: 14. listopadu 2019

Dne 01.11.2019 od 06:00 do 10:00 h
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Pohořelice tiskárna - vypnutí se netýká domácností

Částečná uzavírka Vlasatice č.j. MUPO-54867/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 14. října 2019    Bylo sňato: 30. října 2019

Částečná uzavírka v obci Vlasatice z důvodu realizace kanalizace a ČOV
Kompletní dokumentace zde:

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č.j. MUPO-54455/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 10. října 2019    Bylo sňato: 20. listopadu 2019

Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na křižovatce komunikací II/381 a III/41621 v obci Vranovice
Kompletní dokumentace zde:

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost č.j. MUPO-54022/2019/OD/BRI

Bylo vyvěšeno dne: 9. října 2019    Bylo sňato: 25. října 2019

Veřejná vyhláška -  č.j. MUPO-54022/2019/OD/BRI
Dokument zde:

Rozpočtové opatření 2019 - č. 09

Bylo vyvěšeno dne: 7. října 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27375/ro-9-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 2.10.2019.2019, usnesení č. 24/22/19).

Částečná uzavírka Vlasatice č.j. MUPO-53274/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 7. října 2019    Bylo sňato: 23. října 2019

Částečná uzavírka Vlasatice - realizace stavby: ČOV a kanalizace
Kompletní dokumentace zde:

Troskotovice - rozšíření vodovodu MUPO-52694/2019

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2019    Bylo sňato: 19. listopadu 2019

Město Pohořelice zveřejňuje vyhlášení zahájení vodoprávního řízení ústní jednání o vodoprávním povolení.

Řízení o vydání ÚP Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 4. října 2019    Bylo sňato: 11. listopadu 2019

Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Pohořelice

OOP - Výlov rybníku Vrkoč, č.j. 52559/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 2. října 2019    Bylo sňato: 18. října 2019

Výlov rybníku Vrkoč - Opatření obecné povahy
Kompletní dokumentace zde:

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. října 2019    Bylo sňato: 17. října 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-52405/2019/OD/BRI

Bylo vyvěšeno dne: 1. října 2019    Bylo sňato: 16. října 2019

Možnost převzít doručovanou písemnost
Č.j. MUPO-52405/2019/OD/BRI

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu