Listopad 2019 Archiv Úřední deska

Veřejná vyhláška čj. MUPO-70828/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 28. listopadu 2019    Bylo sňato: 14. prosince 2019

Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-69517/2019/ZP/LAJ

Bylo vyvěšeno dne: 28. listopadu 2019    Bylo sňato: 13. prosince 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí oznamuje veřejnou vyhláškou možnost převzít písemnost pro adresáta: Mariusz Monczunski, nar. 1972, č. j. MUPO-69478/2019/ZP/LAJ.

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-69512/2019/ZP/LAJ

Bylo vyvěšeno dne: 28. listopadu 2019    Bylo sňato: 13. prosince 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí oznamuje veřejnou vyhláškou možnost převzít písemnost pro adresáta: Mariusz Damian Sliwka, nar. 1985, č. j. MUPO-69471/2019/ZP/LAJ.

Dražební vyhláška č.j. 133 EX 2124/12-197

Bylo vyvěšeno dne: 27. listopadu 2019    Bylo sňato: 12. února 2020

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš - usnesení o nařízení dražebního jednání

Dražební vyhláška č.j. 006 EX 8/18-98

Bylo vyvěšeno dne: 27. listopadu 2019    Bylo sňato: 20. února 2020

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph. D. - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Návrh rozpočtu na rok 2020

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336/A Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 8.00 do 15.30 hodin.

Veřejná vyhláška - společné povolení - MUPO-67419/2019/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2019    Bylo sňato: 11. prosince 2019

Ivaň: nové napojení areálu bývalého VÚ Přibice na vodovod - celý text

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2019    Bylo sňato: 30. ledna 2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemků města p.č. 7077, 7079 a 7110, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Dolní líchy (zóna 23 ha)

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 21. listopadu 2019    Bylo sňato: 7. prosince 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2019    Bylo sňato: 6. prosince 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2019    Bylo sňato: 5. prosince 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

DSO Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2019    Bylo sňato: 12. prosince 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO Čistá Jihlava a návrh střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022 

Záměr směny části nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 18. listopadu 2019    Bylo sňato: 6. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny části pozemku města

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 18. listopadu 2019    Bylo sňato: 6. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků pro rozšíření čistírny odpadních vod na ul. Poříčí v Pohořelicích.

OOP Přechodná úprava provozu - Cvrčovice č.j. MUPO-64327/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. listopadu 2019    Bylo sňato: 4. prosince 2019

Přechodná úprava provozu v obci Cvrčovice od 25. 11. 2019 do 06. 12. 2019 z důvodu rozšíření NN, učiliště, Cezija.
Kompletní dokumentace zde:

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 13. listopadu 2019    Bylo sňato: 29. listopadu 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha

Záměr dlouhodobého pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 12. listopadu 2019    Bylo sňato: 28. listopadu 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr dlouhodobého  pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 12. listopadu 2019    Bylo sňato: 28. listopadu 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení - veřejná vyhláška

Bylo vyvěšeno dne: 8. listopadu 2019    Bylo sňato: 25. listopadu 2019

Usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu: „Dálnice D52, stavba 5204.1 Pohořelice – Nová Ves“ (Územní řízení vedeno pod názvem „ R 52, stavba 5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,100 – 19,200“).

Usnesení č.j. 107 EX 2/12-495

Bylo vyvěšeno dne: 6. listopadu 2019    Bylo sňato: 5. prosince 2019

Exekutorský úřad Hodonín, JUDr. Lubomír Zálešák - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 

Veřejná vyhláška - stavební povolení - MUPO-59828/2019/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2019    Bylo sňato: 20. listopadu 2019

Rozšíření vodovodu Městys Troskotovice, řad „C“

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2019    Bylo sňato: 5. listopadu 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - registr vozidel

- přihláška

vyvěšeno  17.10.2019    sňato  4.11.2019

Výběrové řízení na volné pracovní místo - prodloužení

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2019    Bylo sňato: 9. listopadu 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

- referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků

- přihláška

vyvěšeno  17.10.2019   sňato  9.11.2019

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu