Prosinec 2019 Archiv Úřední deska

Veřejná vyhláška čj. MUPO-77483/2019/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 18. prosince 2019    Bylo sňato: 3. ledna 2020

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Optická přístupová síť Malešovice, 1. etapa.

Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Vranovice č.j. MUPO-77674/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. prosince 2019    Bylo sňato: 3. ledna 2020

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stálé dopravní značení v obci Vranovice.
Kompletní dokumentace:

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-76683/2019/ZP/LAJ

Bylo vyvěšeno dne: 17. prosince 2019    Bylo sňato: 1. ledna 2020

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí oznamuje veřejnou vyhláškou možnost převzít písemnost pro adresáta: Robert Kouřil, nar. 20.04.1973, č. j. MUPO-56911/2019/ZP/LAJ.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 12. prosince 2019    Bylo sňato: 10. ledna 2020

Dne 09.01.2019 od 8:00 do 13:00 h

Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Dvorní, Komenského č.p. 252, Loděnická mimo DHL, Tyršova od ul. Komenského 729 a 857, Znojemská část č.p. 13 (viz mapa

Obecně závazné vyhlášky města

Bylo vyvěšeno dne: 12. prosince 2019    Bylo sňato: 12. ledna 2020

OZV města č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu
OZV města č. 3/2020 o místním poplatku ze psů
OZV města č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného

Veřejná vyhláška - zahájení řízení o povolení zrušení přejezdu č.j. MUPO-76393/2019/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 12. prosince 2019    Bylo sňato: 28. prosince 2019

Oznámení o zahájení řízení o povolení zrušení přejezdu
Kompletní dokumentace zde:

Dražební vyhláška č.j. 159 EX 00264/19-165

Bylo vyvěšeno dne: 12. prosince 2019    Bylo sňato: 12. ledna 2020

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta - usnesení o dražební vyhlášce

Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019- MZE-16212

Bylo vyvěšeno dne: 11. prosince 2019    Bylo sňato: 11. ledna 2020

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 4. prosince 2019    Bylo sňato: 12. prosince 2019

Ve středu 11.12.2019 se koná XIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 11

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2019    Bylo sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 11/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27952/ro-11-zm.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 20.11.2019, usnesení č. 3/XII/19).

Veřejná vyhláška čj. MUPO-72092/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2019    Bylo sňato: 19. prosince 2019

Veřejná vyhláška: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje účastníku řízení panu Peteru Holienčinovi, nar. 1969, možnost převzít si písemnost ze dne 18.11.2019  pod čj. MUPO-65789/2019/SU/LEB.

Veřejná vyhláška čj. MUPO-72102/2019/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 3. prosince 2019    Bylo sňato: 19. prosince 2019

Veřejná vyhláška: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje účastníku řízení panu Peteru Holeinčínovi, nar. 1969, možnost převzít si písemnost čj. MUPO-65871/2019/SU/LEB z 19.11.2019.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu