Únor 2019 Archiv Úřední deska

Dotace poskytované v oblasti sociálních služeb 2019

Bylo vyvěšeno dne: 28. února 2019    Bylo sňato: 30. června 2019

Město Pohořelice zveřejňuje dotační program:

 • Dotační program
 • Žádost o dotaci z rozpočtu města Pohořelice
 • Příloha č. 5 - Rozpočet akce
 • Příloha č. 6 - Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty
 • Příloha č. 7 - Doplňující informace
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy
 • Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Bylo vyvěšeno dne: 26. února 2019    Bylo sňato: 14. března 2019

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

  Záměr výpůjčky nemovitého majetku

  Bylo vyvěšeno dne: 26. února 2019    Bylo sňato: 14. března 2019

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha 

  Záměr dlouhodobého pronájmu nemovitého majetku

  Bylo vyvěšeno dne: 26. února 2019    Bylo sňato: 14. března 2019

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

  Oznámení o přerušení dodávky el. energie

  Bylo vyvěšeno dne: 25. února 2019    Bylo sňato: 20. března 2019

  Dne 19.03.2019 od 7:30 do 15:30
  Vypnutá oblast: Pohořelice, Vídeňská 701, 2463/6, kynologický klub

  Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení vodního díla, č.j. MUPO-7555/2019/ZP/VOL

  Bylo vyvěšeno dne: 25. února 2019    Bylo sňato: 12. března 2019

  Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje rozhodnutí ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu "Pasohlávky - východ, lokalita 32RD, SO 02 - kanalizace dešťová, SO 03 - kanalizace splašková, SO 04 - vodovod, SO 05 - vodovod užitkový" pod č.j. MUPO-7555/2019/ZP/VOL ze dne 22.02.2019.

  Výběr daňových přiznání na MÚ Pohořelice

  Bylo vyvěšeno dne: 25. února 2019    Bylo sňato: 22. března 2019

  Pracovníci Finančního úřadu Brno-venkov budou dne 21.03.2019 od 8:30 do 16:00 vybírat na Městském úřadě Pohořelice daňová přiznání z příjmů fyzických i právnických osob.

  Veřejná vyhláška - č.j. MUPO-7722/2019/OD/SAM

  Bylo vyvěšeno dne: 25. února 2019    Bylo sňato: 28. března 2019

  Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy - Návrh na opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39612 veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-7722/2019/OD/SAM

  Dražební vyhláška č.j. 687668/19/3004/-80542-708540

  Bylo vyvěšeno dne: 25. února 2019    Bylo sňato: 3. dubna 2019

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje Dražební vyhlášku - opakovanou dražbu nemovitých věcí.

  Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení vodního díla

  Bylo vyvěšeno dne: 21. února 2019    Bylo sňato: 8. března 2019

  Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje rozhodnutí ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu "Pasohlávky - východ, chatová osada, SO 02 - kanalizace splašková, SO 03 - dešťová kanalizace" pod č.j. MUPO-7269/2019/ZP/VOL ze dne 20.2.2019.

  Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

  Bylo vyvěšeno dne: 20. února 2019    Bylo sňato: 28. února 2019

  Dne 27. 2. 2019 se koná v 16:00 hodin v kongresovém sále MÚ V. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

  Výběrové řízení na volné pracovní místo

  Bylo vyvěšeno dne: 20. února 2019    Bylo sňato: 16. března 2019

  Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

  Výběrové řízení se prodlužuje do 15.3.32019

  - referent územního plánování a stavebního úřadu

  - přihláška

  vyvěšeno 28.1.2019       sňato  16.3.2019

  Výběrové řízení na volné pracovní místo

  Bylo vyvěšeno dne: 20. února 2019    Bylo sňato: 16. března 2019

  Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče k obsazení funkčního místa:

  Výběrové řízení se prodlužuje do 15.3.2019

  - investiční referent

  - přihláška

  vyvěšeno  28.1.2019       sňato  16.3.2019

  Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

  Bylo vyvěšeno dne: 19. února 2019    Bylo sňato: 7. března 2019

  Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby:  Přístupová optická síť Pohořelice, 2. etapa na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  Veřejná vyhláška - č.j. MUPO-7165/2019/OD/SAM

  Bylo vyvěšeno dne: 19. února 2019    Bylo sňato: 22. března 2019

  Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy - Veřejná vyhláška č.j. MUPO-7165/2019/OD/SAM

  Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Školní, Kostelní, Stará obec.

  Rozhodnutí - č.j.: MUPO-7091/2019/OD/SAM

  Bylo vyvěšeno dne: 19. února 2019    Bylo sňato: 7. března 2019

  Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství - Rozhodnutí č.j.: MUPO-7091/2019/OD/SAM vydává:

  s t a v e b n í  p o v o l e n í   na stavbu:
  „Pasohlávky – východ, lokalita 32 RD, Technická a dopravní infrastruktura“,

  Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Bylo vyvěšeno dne: 18. února 2019    Bylo sňato: 6. března 2019

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

  Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření VPS

  Bylo vyvěšeno dne: 13. února 2019    Bylo sňato: 1. března 2019

  Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: PJ 460 Vranovice - stavební úpravy na pozemku p. č. st. 169/2 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

  Záměr prodeje části pozemků města

  Bylo vyvěšeno dne: 11. února 2019    Bylo sňato: 28. února 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemků p.č. 389/1 a 389/116 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  Záměr prodeje částí pozemku města

  Bylo vyvěšeno dne: 11. února 2019    Bylo sňato: 28. února 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemku p.č. 7076 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  Záměr prodeje části pozemku města

  Bylo vyvěšeno dne: 11. února 2019    Bylo sňato: 28. února 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města p. č. 2043 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  Záměr prodeje pozemků města

  Bylo vyvěšeno dne: 11. února 2019    Bylo sňato: 28. února 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.č. 1643/1, 1643/3 a 1648 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2019    Bylo sňato: 7. března 2019

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

  Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Bylo vyvěšeno dne: 7. února 2019    Bylo sňato: 23. března 2019

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

  Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Bylo vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bylo sňato: 31. prosince 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

  Zveřejnění oznámení koncepce

  Bylo vyvěšeno dne: 5. února 2019    Bylo sňato: 5. března 2019

  Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje - oznámení koncepce

  Podpora obnovy kulturních památek v roce 2019

  Bylo vyvěšeno dne: 4. února 2019    Bylo sňato: 28. února 2019

  Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2019 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28.2.2019 na MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Informace

  Aktuální úřední hodiny:

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Hlavní pokladna (přízemí):

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Město Pohořelice
  Vídeňská 699
  691 23 Pohořelice

  Podatelna tel.: 519 301 311
  Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Sbírka právních předpisů

  31551

  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu